Virtual Reality (VR) var tidligere noen som var forbeholdt folk med sære interesser og et nærmest usunt forhold til dataspill. Nå er teknologien i ferd med å bli, om ikke allemannseie, så i hvert fall langt mer tilgjengelig og nyttig for folk flest. Bruksområdene til VR og AR (Augmented reality) vil etter hvert knapt kjenne noen grenser, og det var dette de 750 deltakerne på Nordic VR-forum i forrige uke fikk se eksempler på.

Hybridarrangement

Arrangør av konferansen er næringsklyngen VRINN sammen med Hamarregionen reiseliv og utvikling samt en rekke gode hjelpere. I fjor hadde arrangementet 320 deltakere fra 15 land, så deltakerantallet mer enn doblet seg i år altså. Det skyldtes det på grunn av pandemien ble åpnet for digital deltakelse i tillegg til fysisk oppmøte innenfor det antallet som tillates.

– Da åpnet vi for at folk fra hele verden kunne delta, og vi hadde deltakere fra både USA og Japan. For å skape en følelse av tilstedeværelse for de påmeldte lagde vi en gigantisk virtuell sal som svevde over Mjøsa, forteller klyngeleder i VRINN, Håvard Røste.

Kalles VR-hovedstaden

Konferansen er den største i Norden av sitt slag og det er ikke tilfeldig at det er på Hamar den arrangeres.

– Det er ikke noe vi går rundt og kaller oss sjøl, men vi har hørt at Hamar kalles VR-hovedstaden og det er jo hyggelig. Det er jo også folk som flytter hit langvegsfra for å være en del av dette miljøet, sier han.

– Må ta ned barrierene

I Hamar sitter det altså folk men sjeldent høyt kompetansenivå innen VR og AR, og disse utvikler stadig produkter på bestilling. Pandemien har vist at denne type teknologi ikke trenger å fullt så snevre bruksområder som mange tror. Tusenvis av møter er blitt arrangert på Teams de siste seks månedene, men hvorfor begrense den digitale møtearenaen til en dimensjon?

– Vi ønsker å flytte oss ut i den tredimensjonale verdenen, forteller Røste.

Han er klar over at det gjenstår litt før mannen i gata er klar for å håndtere dette formatet.

– Det har vært litt for komplisert hittil, så de må bli enklere. Vi må ta ned barrierene slik at folk flest kan bruke det. Foreløpig er det mest i spillbransjen man finner dette, sier han.

Lurer hjernen

Eli Arnkværn Bryhni, direktør for Hamarregionen, er imponert over VR-utviklerne i VRINN og ser et ubegrenset potensial i teknologien.

– VR er en måte å lure hjernen på som gjør at det er veldig gunstig å bruke i all form for læring, sier hun.

I flyopplæring har simulator blitt brukt i årevis, men det er langt fra bare på dette område det kan brukes.

– VR-teknologien kan brukes til alle former for læring og det er en motiverende måte å lære på. Nå har vi akkurat vist for helsesektoren hvordan de kan bruke det og de fikk se hvor nyttig denne type teknologi kan være, sier hun.