Gå til sidens hovedinnhold

Alle er viktige og påvirkelig

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


De med størst makt til å påvirke er hvermannsen. Alle kan bli hørt. De som er engasjert, kan og skal påvirke politikere til å gjøre kloke og samvittighetsfulle valg. Valg står mellom flere faglig gode alternativer.
Det er ikke Regjeringen, BaneNor, Samferdselsminister eller Ordførere som bygger jernbane, men det de trenger er gode innspill for å lage en bestilling.
Deretter kommer det dyktige fagarbeidere som bygger etter de forskrifter og spesifikasjoner bestillingen gir.
Mange som leser Hamar-aviser mener nok at det er irriterende mange gode og mindre gode meninger og debatter vdr. jernbanetrasé. Men det er nok ikke alltid de med utestemme, eller som skriver flest spaltemeter med store bokstaver har rett. Men debatten er viktig. En by vil fort bli fattig uten de som engasjerer seg, deltar i dugnader og andre samfunnsnyttige formål. Lagånd og optimisme gir vekst.
Trenger ikke like endringer. Men vi må ha respekt for de politiske valg folk har tatt. Valg bidrar til endring. Men ingen valg er helt perfekt, f.eks. Ø eller V trasé. Men det må bygges, enten vi liker valget eller ikke. Resultatet som leveres vil uansett være av topp kvalitet. Resten må må tilpasses og utvikles over tid. For Hamar og Innlandet fylke, er tog er for et meget viktig virkemiddel for videre vekst. Enten Øst eller Vest.
Jernbanereformen er den nyeste av mange reformer Norge har hatt gjennom tidene. Det vil gå mange år før det finnes svar på om det var vellykket eller ikke. Reformen kan stoppes idet er politisk vilje, og kursen kan endres. Men Reversering er kun retorikk og ikke gjennomførbart, man skal ikke bruke mer ressurser og penger på å få igjen tapt tid man aldri får tilbake. Revers er på kjøretøy, ikke store prosesser. Lag eplesaft av epler, men reversere? lage hele epler av eplesaft?

Derfor, ved endringer må vi som samfunn se, og ta tak i de nye muligheter dukker opp. Nytt dobbeltspor på Dovrebanen er en viktig vitamininnsprøytninge til Innlandet. Viktig for reisende, men også for de som er levere varer og tjenester til anleggsarbeidet i hele byggeperioden.
Dobbeltspor Dovrebanen skal bli en suksess, men BaneNor er tydelige på at etablering av hensettingstasjon i tilknytning til Hamar stasjon er helt avgjørende.(ferdigstilles ca. 2026) Område er for parkering og enkel service og vedlikehold.(eks.fylling av vann og tømme septik)
Det gir mulighet for å videre elektrifisere strekningen til Elverum. Dette må snarest mulig sees i en helhetlig sammenheng. Kapasitet på togtrafikken gjennom Oslo-tunellen har for lengst nådd sitt kritiske punkt. Og det vil gå flere tiår til nye tunnelløp vil være på plass.
Hensetting er avgjørende å kunne gi et best mulig resultat av investeringene.