Anneli Sande kom flyttende fra Oslo til Hamar i mai og har nå tatt med seg muffins -og kaffeutsalget Kaffegram til Hamar, et konsept hun har gjort suksess med på Sagene. I Bekkegata har hun nå helt i det stille åpnet et bakeriutsalg og regner med å utvide tilbudet fortløpende.

– Etter hvert vil det bli både salat og matmuffins her, sier hun.

Gøy med problemløsning

Men det nye serveringsstedet er ikke det eneste som opptar Sandes tid.

Etter få måneder i Hamar tok hun nemlig på seg ledervervet i Hamar sentrum etter at Eirik Løvoll gikk av. Dette er et verv som det erfaringsmessig ikke er noe særlig rift om, men Sande synes dette virket som en spennende utfordring og hoppet i det.

– Problemløsning synes jeg er interessant. Situasjonen er jo at en by er full av små bedrifter. Bedriftseiere står ofte ganske alene med mange ulike oppgaver. Alle vi som har disse små bedriftene er normalt flinke på noe, middels flinke på noe og kanskje litt dårlig på noe. Hamar sentrum er summen av alle disse bedriftseiernes innsats. Tanken min nå er at det å inspirere og støtte små bedriftseiere som driver i sentrum kan gjøre en forskjell, forteller Sande.

– Mange som jobber godt

Hun har etter kort tid i vervet fått et visst inntrykk av ståa i Hamar sentrum.

– Jeg ser at det er mange folk som jobber veldig godt med utvikling. Det er også flere ambisiøse gårdeiere. I tillegg synes jeg kommunen gjør utrolig mye bra innenfor kultur, kommunikasjon og byutviklingen. For meg nå handler det om å få kontakt med personer som er interessert i å gå litt sammen om å utvikle og investere i sentrum. Deretter handler det om å velge fokus, finne ut hva som er viktig og hva en slik virksomhet som Hamar Sentrum skal bidra med, forteller Sande.

I utvikling

Selv om etableringen av Kaffegram med muffins er fersk i Hamars bybilde så er det relevant å se om det er behov for flere tilbud:

– Over nyttår kommer jeg til å kjøre noen pilotprosjekter der målet er å kartlegge litt hva Hamar ønsker. Vi har jo en kort åpningstid og ingen sitteplasser så forretningsmodellen er at gjester kan hente kaffe og mat hos oss. Da er det relevant å tenke at vi lager mat til eventer, leverer catering og lunsj til bedrifter. Slike oppdrag har vi gjort mye av i Oslo tidligere og det er nærliggende å tro at vi er på veg i den retningen her også, sier Sande som har hatt en rolig oppstart i Bekkegata.

– Oppstarten har vært stille i forhold til det jeg er vant til fra Oslo, men jeg stresser ikke med det. Jeg har mye å gjøre så en rolig start passer fint, avslutter hun.