Hun kommer fra stillingen som direktør for kommersialisering og vekst i Innovasjon Norge. Mellbye har en mastergrad fra London School of Economics i tillegg til en bachelor i statsvitenskap fra Universitet i Oslo. Mellbye har bred erfaring fra ulike lederroller i Schibsted og Aftenposten, og som associate director og partner i Boston Consulting Group.

– Jeg er svært glad for at Anette Mellbye har takket ja til å lede den videre utviklingen av Innlandet Science Park. Dette er et milliardprosjekt, en stor satsing fra stiftelsens side og et nødvendig og viktig løft for kunnskap og entreprenørskap i regionen. Anettes kompetanse og personlige egenskaper er ideelle for denne oppgaven og jeg ser virkelig fram til å få henne med på dette laget, sier direktør Tore-Anstein Dobloug i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Ferdig i 2026

Sparebankstiftelsen Hedmark og Bane NOR Eiendom signerte for et år siden en intensjonsavtale om at de sammen skal finansiere og reise et signalbygg, Innlandet Science Park i Hamar. Bygget skal plasseres i strandkanten sentralt i byen med umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen. Ambisjonen med prosjektet er høy.

– Med denne avtalen er vi i ferd med å realisere Innlandet Science Park. Vi skal sammen utvikle en nasjonalt ledende Science Park, med mål om en internasjonal posisjon innenfor utvalgte forsknings- og næringsområder, sa Dobloug i forbindelse med lanseringen i fjor.

En Science Park er et økosystem hvor høyere utdanning og forskning er navet i et integrert samarbeid med grundere, kunnskaps bedrifter, investorer og offentlige aktører.

– Konseptet er velutprøvd. Ideen er at kunnskapsrike mennesker fra et mangfold av fagfelt og næringer kommer sammen, styrker fagmiljøer og skaper nye koblinger og ideer. I sum – og gjort riktig – viser erfaringen fra andre land at en Science Park styrker regionens attraktivitet og verdiskaping, sier Dobloug.

Prosjektet har byggestart i 2024 og skal ferdigstilles i 2026. Det er et dansk arkitektfirma som skal stå for utformingen av de tre byggene som utgjør Innlandet Science Park.

– Imponert over ambisjonene

Den nytilsatte direktøren som til daglig bor på Nes og driver gården Grefsheim ser virkelig fram til å starte i jobben.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt. Dette var en mulighet jeg rett og slett ikke kunne la gå fra meg. Jeg er veldig imponert over ambisjonene. Her blir det lagt mye ressurser på bordet og tror satsningen kan bli viktig for hele regionen, men også for landet som helhet. Jeg har stor tro på potensialet i å skape verdier og vekst basert på entreprenørskap, teknologi og forskning. Ikke minst tror jeg sterkt på samarbeid og på å skape dynamikk og møteplasser på tvers av fagmiljøer, bedrifter og disipliner. Også tror jeg krysningspunktet mellom etablerte bedrifter og oppstartsselskaper. Det styrker forutsetningene for læring, innovasjon og vekst – og det styrker evnen til å tiltrekke og beholde talenter. Gode innovasjons- og oppstartsøkosystemer kjennetegnes av høy tetthet av oppstartsbedrifter, etablerte bedrifter og kapital. Det er det vi skal få til her. Og så er det en ekstra bonus at jobben ligger i min egen hjemregion. Det er mye bra å bygge på her og det blir ekstra viktig å lykkes, sier Mellbye som er opptatt av at regionen står sterkest som samlet enhet.

– Vi må legge til side diskusjoner om hvor ting skal ligge. Kampen står utenfor regionen, sier hun.

Hun tiltrer stillingen 15. august.

– Da vil jeg begynne med å sette meg enda mer inn i regionen, og styrker og svakheter i det vi kaller økosystemet, som egentlig er samlebetegnelse for helheten av oppstartsbedrifter, etablerte bedrifter, utdanning og forskning og kapital og investorer i regionen. Også vil jeg selvsagt sette meg enda mer inn i prosjektet og sammen med styret legge en plan for fremdrift , sier hun.