(Østlendingen)

Det opplyste pressetalsperson Åge-Christoffer Lundeby i NSB Persontog til Aftenpostenmandag kveld. Det var da gått flere timer siden lokførerne åpnet for forhandlinger, basert på et nytt forslag til løsning. Der blir det gjort endringer i det mest omstridte kravet; tariffesting av kompetansekrav til lokførere.

– Umulig å si når det kan bli løsning, skriver Lundeby i en SMS.

– Klare til å møtes

Kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i arbeidsgiverforeningen Spekter bekrefter overfor NTB at arbeidsgiversiden begynte å jobbe med det nye forslaget i 17-tiden mandag. Fra begge hold blir det signalisert tydelig vilje til å gjenoppta forhandlingene, etter rundt fire ukers togstreik.

Forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) mener forslaget innebærer en helhetlig løsning på konflikten.

– Vi er klare til å møtes, også vi ønsker en slutt på streiken, sa Ringdal til NTB mandag kveld.

Nytt og annerledes

– Vi tenker litt nytt og annerledes, men kravene til kompetanse og en nasjonal standard for lokførerutdanningen er vi tydelige på at vi må ha noe på, sier Ringdal om det nye forslaget.

Ifølge NRK og Aftenposten har lokomotivførerne gått med på å droppe kravet om å tariffeste kompetansekrav. Men de ønsker en egen, midlertidig kompetanseavtale med NSB – der NSB går med på de samme kravene til kompetanse som NLF ville ha tariffestet – som skal gjelde fram til myndighetene klargjør sine krav.

– For NLF er det helt avgjørende at arbeidsgiversiden forplikter seg til å ta spørsmålet om en nasjonal standard for lokførernes kompetanse alvorlig, sier Ringdal.

Opptrapping onsdag

Streiken brøt ut etter at partene ikke kom til enighet i meklingen 28. september.

Fredag forrige uke ble det kjent konflikten trappes opp med seks nye lokførere på Sørlandsbanen fra onsdag. Uttaket er i Kristiansand for ikke å øke presset i østlandsområdet ytterligere. Til sammen vil da 124 lokførere være i streik.

Den siste tiden har vært preget av fulle busser og lange bilkøer på innfarten til Oslo fra Follo og Østfold – ettersom alle lokaltog på Østfoldbanen er innstilt. Til vanlig har disse togene rundt 20.000 passasjerer daglig.

Striden mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat – der NLF hører til – står om hvilke krav som skal stilles til lokførernes opplæring. Lokførerne vil altså ha et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen, mens NSB vil vente på krav fra myndighetene.

LES OGSÅ: