Vil kaste styrelederen i Hamar Media

STYRELEDER: Ola Mørkved Rinnan er styreleder i Hamar Media, men etter bare et halvt år som styreleder risikerer han nå å bli kastet.

STYRELEDER: Ola Mørkved Rinnan er styreleder i Hamar Media, men etter bare et halvt år som styreleder risikerer han nå å bli kastet. Foto:

Nestleder i styret i Hamar Media, Jarl Kurud, krever ekstraordinær generalforsamling for å kaste styreleder Ola Mørkved Rinnan. Det skriver Hamar Arbeiderblad.

DEL

(Østlendingen) Kravet om ekstraordinær generalforsamling i Hamar Media kommer fra Fellesforbundets avdeling 650 og 103, som eier mer enn 10 prosent av aksjene i selskapet. De kan derfor kreve en ekstraordinær generalforsamling med aksjeloven i hånd. Hamar Arbeiderblad er den største avisen i Hamar Media. Hamar Media eier også Gjøviks Blad og Totens Blad.

Jarl Kurud bekrefter overfor Hamar Arbeiderblad at kravet er sendt, men vil ikke gå inn på bakgrunnen for kravet.

Ikke overrasket

Styreleder Ola Mørkved Rinnan, som tok over som styreleder etter Sylvia Brustad for et halvt år siden, sier at konflikten som nå er kommet frem i offentligheten bunner i forskjellige syn på den videre utviklingen for Hamar Media.

Han er ikke overrasket over at nestleder i styret på vegne av en av eierne nå krever hans avgang.

– Nei, i og med at det har vært sprekk i laget, og vanskelig å bygge team fordi det er stor forskjell på oppfatningen av behov for å gjøre endring, så var det ingen stor overraskelse, sier han til Hamar Arbeiderblad.

Bekymringsmelding

Daglig leder i Hamar Media, Hans Jørgen Øveraasen, ønsker ikke å kommentere kravet om ekstraordinær generalforsamling.

– Det er framsatt ev de det er framsatt av, og det overlater jeg til eierne, sier Øveraasen.

Forrige uke ble det ifølge Hamar Arbeiderblad sendt en bekymringsmelding fra flere i konsernets administrasjon til mindretallet i styret, med kritikk av styreleder. Daglig leder var ikke orientert om at denne ble sendt.

Der får styreleder kritikk for å ha hatt møter med ansatte og tillitsvalgte uten at daglig leder har vært invitert, noe som har bidratt til en polarisering som gjør det vanskelig å samarbeide.

Friskt pust

Redaksjonklubben i Hamar Arbeiderblad stiller seg undrende til at den ferske styrelederen allerede nå kan bli kastet.

– Ola Mørkved Rinnan har kommet inn som et friskt pust i Hamar Media, og vi håper han får muligheten til å fortsette. En samlet redaksjon har levert en bekymringsmelding rundt hvordan HA prioriteres internt i konsernet, og dette er en bekymring Rinnan har vist at han tar på største alvor. Rinnan har vår fulle støtte som styreleder, sier klubbleder Christian E. Bergheim på vegne av redaksjonsklubben i HA.

Sjefredaktøren i HA sier at han forholder seg lojalt til de beslutningene som det sittende styret til enhver tid gjør.

– Samtidig vil jeg legge til at jeg er bekymret for utviklingen til Hamar Arbeiderblad. Vi har en svakere digital posisjon enn de andre mediehusene i Innlandet, og vi sakker akterut både på opplagstall og lesertall. Derfor synes jeg det er positivt at styreleder i Hamar Media er åpen for å se på nye samarbeidsformer. Det er Facebook og Google som er trusselen nå. I den norske mediebransjen er samarbeid nøkkelen, sier han til Hamar Arbeiderblad.

Artikkeltags