Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Deres mål er å fremme folkehelsen, finansiere forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og organisasjonen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Foreningens innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Denne uka arrangeres Hjerteuka og du har kanskje allerede sett representanter fra Hamar og omegn helselag stå på stands rundt omkring i byen. Dette er et lokallag i Nasjonalforeningen for folkehelsen og nå er de i gang med å samle inn penger til forskning som trolig vil komme oss alle til gode på sikt. De er i tillegg behjelpelig med informasjon om det er noe du lurer på. Lørdag vil de være synlige i lekeparken i Strandgata der de skal kombinere konkurranse, informasjonsspredning og innsamling. Og ikke minst moro.

– Vi kommer til å ha flere aktiviteter i parken. Dette var veldig vellykket i fjor og et opplegg vi fikk ros for. Blant annet blir den en turbingo hvor vi gjemmer litt forskjellige ting i parken slik at deltakerne må gå rundt for å lete. De aller fleste er jo opptatt av et sunt liv og her gjør vi det i tillegg litt morsomt, forteller Anne-Berit Snekkersveen og Ida Kristin Lie.

De kan fortelle om stor giverglede hver gang de er ute for å samle inn penger, men de ser at dreiningen mot et kontantfritt samfunn ikke slår heldig ut for dem.

– Da vi gikk rundt med bøsse og samlet inn kontanter ga bedre utbytte for oss. Nå er det mange som ønsker å gi som kanskje ikke har lært seg Vipps ennå og som heller ikke er kontanter for hånden, forteller de.