«Up on the ranch» ble født i 2019 og framsto som en profesjonell, men likevel intim og koselig country/americana-festival på småbruket til HA-journalist Trond Svendsen i Furnesåsen. I fjor var det ikke muligheter for den slags arrangementer, men i år kunne det kanskje latt seg gjøre. Usikkerheten er imidlertid stor og Svendsen meldte nylig på sin Facebook-side at den samlede risikoen ved å arrangere noe slik nå er for stor.

– De siste ukene har vi henvendt oss til de interkommunale helsemyndighetene i Hamar-regionen for å få råd. De har svart velvillig på våre henvendelser. Rådene og svarene vi har fått har båret preg av hvor vanskelig det nettopp er å gi råd akkurat nå. Det er likevel noen momenter som helsemyndighetene har lagt vekt på som har vært utslagsgivende for å ta en beslutning vedrørende årets planlagte arrangement. «Up on the ranch» arrangeres på et lite gårdsbruk som ligger i enden av en smal grusveg. En helt essensiell del av vårt konsept, er å bringe folk hit og frakte dem vekk igjen med busser. Med den satsingen vi har lagt opp til i år, vil 200 mennesker per kveld være i minste laget for å greie å gå i null. Vi bør helst være i nær av det dobbelte. Å få flere hundre mennesker hit og hjem igjen med busser er en av de største smittevernmessige utfordringene med årets arrangement, skriver Svendsen på festivalens Facebook-side.

Dette er risikoen, både smittevernsmessig og økonomisk, som er utslagsgivende for avlysningen.

Vi ønsker ikke at festivalen, enn så liten den er, skal bli en «smittemaskin» som vil få offentlighetens søkelys i etterkant. Erfaringene fra de siste ukene, med umiddelbar nedstenging, medfører også en meget stor økonomisk risiko. I verste scenario risikerer vi ved et smitteutbrudd at arrangementet stoppes bokstavelig talt på timen. Da vil vi ha en økonomisk krevende situasjon. Og med en sårbar, liten festivaløkonomi som dette er, så har vi rett og slett ikke råd til å ta sjansen på at våre artister, leverandører og kreditorer ikke får betalt i etterkant. Og det er med stor sprekk i hjertet at vi igjen ser oss nødt til å avlyse, skriver han.