Barnehager: Stenges. Skoler og SFO: Stenges. Bes stoppe opp: Lag og foreninger og treningssentre.

ALVORLIG: Hamar-ordfører Einar Busterud, Stange-ordfører Nils A. Røhne, Ringsaker-rådmann Jørn Strand, Løten-rådmann Tollef Imsdalen, kommuneoverlege Ketil Egge og kommunedirektør Christel Kvam mener situasjonen er alvorlig.

ALVORLIG: Hamar-ordfører Einar Busterud, Stange-ordfører Nils A. Røhne, Ringsaker-rådmann Jørn Strand, Løten-rådmann Tollef Imsdalen, kommuneoverlege Ketil Egge og kommunedirektør Christel Kvam mener situasjonen er alvorlig. Foto:

Alle barnehagene og skolene på Hedmarken stenges i to uker. Idrettslag og foreninger i tillegg til treningssentre oppfordres til å stoppe all aktivitet.

DEL

1.500 barn i barnehager og 3.200 elever i barne- og ungdomsskolene i Hamar rammes av det drastiske tiltaket mot koronasmitte.

– Den alvorlige situasjonen krever økt innsats og at vi trykker på større knapper enn vi har gjort til nå, sier Hamars kommunedirektør Christel Kvam.

Dette skjer

Foreløpig stenges barnehager, skolene og SFO i 14 dager.

Barna får sendt med skolemateriell hjem, men foreldre oppfordres til å hente bøker, klær og utstyr på skolene i løpet av torsdag eller fredag.

Og man håper å sette igang fjernundervisning/oppgaver fra og med mandag.

Her ber kommunene om at foreldrene følger med på meldinger som sendes ut fra skolene.

Barn og ungdom med særskilte behov, eller barn med foreldre som innehar viktige samfunnsmessige posisjoner, vil man prøve å finne ordninger med pass.

– Dette er en dugnad som vil kreve en ekstra innsats fra oss alle. Det vil kreve fleksibilitet på alle områder. Dessverre vet vi ikke hvor lenge dette vil vare., sier Kvam.

- Voksenopplæring er en annen aktivitet i kommunal regi som vil være stengt. Det samme med alt som skjer av fritidsaktiviteter. Vi anbefaler alle idrettslag og foreninger at de tar en pause i aktiviteten i denne perioden. Og vi anbefaler alle som driver treningssentre og aktivitet i basseng, at det holdes stengt, sier Løten-rådmann Tollef Imsdalen.

Møttes i Hamar

Kommunetoppene i Ringsaker, Hamar, Løten og Stange satt torsdag morgen i møter i rådhuset i Hamar før de kom fram til en felles beslutning om å stenge alle barnehager og skoler.

Under pressekonferansen kom det imidlertid fram at Regjeringen nasjonalt hadde tatt den samme beslutningen for hele landet.

– Det viser bare at vi tok en rett avgjørelse, sier Stange-ordfører Nils A. Røhne på spørsmål om ordførerne i ettertid hadde håpet de skulle få den nasjonale beslutningen før de gikk ut med nyheten om full stenging.

- Vi følte vel at dette er noe hele landet etterhvert ville samle seg om. Nå er vi der og det er helt greit at vi skal håndtere dette på lik linje over hele landet, sier Ringsaker-rådmann Jørn Strand.

– Det er heldigvis foreløpig få smittede i Hamar-regionen, men også vi må følge et føre-var-prinsipp, supplerer Hamar-ordfører Einar Busterud.

Annenhver smittet?

– Har dere prognoser på hvor mange blir smittet lokalt?

– Hos hver som får denne influensaen så regner man med at to vil bli smittet. Over halvparten av befolkningen vil bli smittet av korona om vi ikke setter inn betydelige smitteverntiltak. Men nå er tiltakene på plass, sier kommuneoverlege Ketil Egge, og fortsetter:

– Dette er en internasjonal situasjon som er alvorlig. Etter en uke vinterferie fikk vi et betydelig antall folk også i Norge som ble smittet av koronaviruset. I Gudbrandsdalen sitter nå mange folk i karantene, som jo er en betydelig inngripen i folks liv. Noe vi ikke har sett maken til de siste tiårene.

– Vi behandler nå dette som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det er bakgrunnen for at vi nå tar betydelige grep.

Artikkeltags