Berteig vil ha tillatelse til å bygge flomsikring i mjøskanten på Jessnes

VIL FLOMSIKRE: Asle Berteig vil selv bygge flomsikring på Jessnes.

VIL FLOMSIKRE: Asle Berteig vil selv bygge flomsikring på Jessnes. Foto:

Asle Berteig og Ringsaker kommune skrev i 2007 under en avtale der flomsikring med Mjøsa skulle vurderes. Fortsatt har det ikke skjedd noe, og nå vil Berteig selv bygge flomsikringen.

DEL

(Ringsaker Blad) - Da Ringsaker kommune så langt ikke lagt fram noe forslag til tiltak for å hindre videre erosjon, søker vi, med henvisning til avtalen av 21.08.2007, om dispensasjon til å utføre erosjonsbegrensende tiltak på vår eiendom, skriver Asle og Britt Elin Berteig i søknaden til kommunen.

De søker om dispensasjon til å utføre arbeidene i strandsonen.

Avtalen han viser til er altså en 13 år gammel avtale, underskrevet av Berteig og daværende rådmann Arne Olav Loen.

I et av punktene i avtalen er flomsikringen nevnt:

«Ringsaker kommune vurderer om det er nødvendig å iverksette tiltak for å hindre videre utvasking/erosjon av stranda langs denne eiendommen og eiendommen nord for Berteigs eiendom ...»

Foreslår steinrekker

Berteig skriver at Mjøsa hver vår og høst graver ut stranda og spiser litt og litt av strandarealet.

For å få bukt på problemene ber de nå om å få etablere steinrekker som skal unngå at det skjer videre.

– Vi fremmer forslag om å grave ned en steinrekke med stein tilsvarende steinene i moloen fra moloen og ca. 5–6 meter nordover mot eiendomsgrensen mot nsb. Fra dette punktet vil steinmuren knekke 90 grader opp til eksisterende flommur, står det i søknaden.

Det bes også om å få etablere en steinrekke på sørsiden av moloen på eiendommen.

– Bølgene vil ved normalvannstand og liten flom ikke vaske bort stranda, men slå mot disse steinene. Tiltaket vil sikre allmennhetens mulighet til å gå over stranda gjennom en større del av sommersesongen ved å redusere erosjonen, skriver Berteig.

Sendt på høring

Ringsaker kommune har nå sendt søknaden om flomsikringen på høring til Fylkesmannen, fylkeskommunen og Miljødirektoratet.

De ønsker at de tre aktørene skal komme med sine uttalelser om arbeidene før kommunen tar stilling til søknaden.

– Området inngår i reguleringsplanen for Jessnes Strandområde og planen har bestemmelse om byggeforbud i strandsonen. Området ligger også innenfor statlig sikra friluftsområde og andre friluftsinteresser, opplyser Ringsaker kommune i sitt brev til de tre aktørene.

Artikkeltags