For fire år siden kjøpte han og samboeren, som da bodde i Oslo, tomt i Hamar. I 2016 bestemte de seg for å bygge drømmehuset, og Fjøsne Byggteknikk AS ved Morten Sagberg Fjøsne ble kontaktet.

– Ifølge vår avtale skulle jobben utføres av ham sjøl, og med egne folk, sier Sæthershagen.

Snekkeren inngikk imidlertid avtale med et annet firma, og det var problemer fra første dag.

Blandet etasjer

Da hadde snekkerne blandet sammen materialer fra første og andre etasje, slik at det var 20 centimeter høydeforskjell på stenderne på hver side av huset.

– Feilen ble påpekt, stenderne ble plukket ned for så å settes opp på nytt, men tilsvarende graverende feil dukket opp gjennom hele byggeprosessen.

Eksempler på feil som skal ha blitt oppdaget og rettet opp undervegs er blant annet at gavlveggene var montert feil, det var lagt sponplater uten å skru, det var spikret i elektriske ledninger og at metalldrager var feil montert.

– På grunn av feilen med drageren ble det problemer med dørhøyden, og det ble løst ved at stolpene ble kappet. Dermed forplantet feilene seg videre når alle materialer er precut og del av et byggesett.

Sjelden sett verre

En annen snekker, som var engasjert for å legge parkett høsten 2016, oppdaget raskt at veggen var skjev. Det ble ved nærmere ettersyn oppdaget flere skjevheter i hele huset.

I desember ble byggearbeidene stoppet av Sæthershagen. Samme måned var en takstmann på plass for å se nærmere på bygget. Han anslo at han siden 2009 hadde vært på befaring som takstmann i cirka 8.000 boliger, og at denne boligen var en av de fire-fem verste boligene han hadde sett. Det forklarte han for Hedmarken tingrett da saken var oppe i begynnelsen av juni.

I dommen kommer det også fram at de innleide arbeiderne var utenlandske, og hadde dårlige eller ingen norskkunnskaper. Snekkeren gjorde ingen undersøkelser med hensyn til om firmaet benyttet seg av faglærte snekkere.

Ansvar

– Både jeg og fagfolk som var innom byggeplassen påpekte feil og mangler undervegs, og etterlyste større tilstedeværelse fra den ansvarlige snekkeren. Det hele endte med at vi måtte ha inn andre håndverkere for å rette opp alvorlige feil og unøyaktigheter i bygget som han hadde det tømrermessige ansvaret for å oppføre, sier Sæthershagen.

Også retten mener at Sagberg Fjøsne i større grad burde involvert seg i prosessen. På grunn av mangelen på styring og kontroll, mener de han har opptrådt uaktsomt, og dermed kan holdes ansvarlig som privatperson til tross for at firmaet var et aksjeselskap. Snekkerfirmaet ble slått konkurs fjor sommer.

– Økonomisk var det en svært vanskelig avgjørelse å forsøke å gå etter ham privat, da dette ville bli en kostbar affære for oss med tanke på saksomkostninger. Likevel er det en soleklar nødvendighet rent prinsipielt, sier Sæthershagen.

Skapte problemer

Familien hadde solgt boligen sin i Oslo og satt en overtakelsesdato basert på snekkerens oppgitte ferdigstillelsesdato pluss det de mente var en god margin.

– Likevel måtte vi, to voksne og to barn flytte inn hos min mor på Hamar i fire måneder. Kjæledyrene våre måtte settes bort til min fars gard 12 mil unna. I tillegg kommer en merkostnad på byggeprosjektet på tett oppunder 400.000 kroner for arbeider og nye materialer for å komme i hus. Heldigvis vet vi nå at bygget er i den standen det skulle vært i utgangspunktet. Dette fordi vi under hele prosessen har påpekt feil og fått disse rettet, og at vi har åpnet stort sett over alt og rettet alle feil og mangler vi har funnet.

Dømt

Fjøsne ble dømt til å betale 312.000 kroner til Sæthershagen. Sakskostnader ble ikke tilkjent. Retten anser saken som delvis vunnet, delvis tapt.

Sagberg Fjøsne har ikke vært tilgjengelig for kommentar.