– Vi har veldig stor tro på dette prosjektet. Børstad Park ligger egentlig veldig nær Hamar sentrum, samtidig som boligene vil ligge skjermet og landlig til, sier prosjektselger Pernille Bjørnstad hos Boligpartner.

Ulike størrelser

Totalt skal det bygges 25 eneboliger på Børstad, rett ved Børstadalléen.

Så snart fem boliger er solgt begynner Boligpartner byggingen av første byggetrinn, som består av ti boliger. De er allerede lagt ut for salg.

Deretter vil man bygge ut etappevis, tre byggetrinn, til det nye feltet er helt ferdig.

Det første byggetrinnet er to forskjellige varianter av kjedet eneboliger, fra 107 til 109 kvadratmeter, med tre soverom i begge boligtypene.

– Det som skiller de to er stort sett materialvalg, opplyser Bjørnstad.

Deretter starter man å bygge ut større boliger, ned mot alleen. Her blir ti boliger bygget med tre etasjer, og ha et boareal på cirka 140 kvadratmeter.

Det bygges i tre rader på området ved hagesenteret.

– Et substitutt til leilighet. Her får man litt grøntareal og kjempestore terrasser. Boligene skal kunne appellere til alle aldersklasser. Og til barnefamilier, sier Bjørnstad.

– Og de vil være en god inngangsport til boligmarkedet for dem som er i etableringsfasen, supplerer kommunikasjonssjef Bjørnar Mickelson.

– Vi mener Børstad Park tilfører en viktig type boliger for en by i utvikling. Her får man både hageflekk og en dose frihetsfølelse.

Må ikke rive

Prisene på Børstad-boligene vil ligge mellom tre og en halv og fem millioner kroner, etter størrelse og beliggenhet.

– Og området vil ikke bli rammet dersom man går for jernbanealternativ øst?

– Nei, ikke slik det foreligger nå. Da hadde vi neppe fått tillatelse til å bygge her, sier Mickelson og smiler.

– Når starter byggingen?

– Trolig tidlig vår. Det første som skjer er at vi begynner å jobbe med infrastrukturen så snart femti prosent av første byggetrinn er solgt.