- Det er først og fremst utbyggere som har vist interesse så langt, og disse utgjør hovedtyngden av interessentene på eienedommen, sier Gro Rakstad, eiendomsmegler hos Krogsveen i Hamar.

Hun har oppdraget med å selge den sjeldne eiendommen i Stafsbergvegen 76.

- Den er unik. Det finnes knapt nok slike eiendommer på denne størrelsen igjen i byen, forteller hun.

LES OGSÅ: Satte ned prisen på millionvillaen med 17 prosent

Og nettopp derfor er det flere utbyggere som så langt har vist interesse.

Boligen på eiendommen har et bruksareal på 322 kvadratmeter, er bygget i 1947, tilbygd på 80-tallet og trenger mye oppgradering, til tross for at den for et par år siden ble oppgradert med nytt kjøkken og bad i den påbygde delen.

Tomten gjør prisen høy

Det er den gigantiske tomten på 5,5 mål som lokker til seg de større utbyggerne, og det er denne som også presser opp prisen på eiendommen.

Gjennomsnittlig prisantydning per kvadratmeter for boliger til en verdi av fem millioner kroner eller mer har vært på drøyt 22.000 kroner det siste året i Hamar. For boligen på Mælumsløkka ligger kvadratmeterprisen på drøyt 37.000 kroner på grunn av den store tomten.

Ikke regulert

Eiendommen er i dag ikke bebodd av eierne, og har vært utleid den senere tid. Eiendommen har vært familieeid over flere tiår.

Det har heller ikke tidligere vært gjort forsøk på å få regulert om tomten til flere boliger.

SE KART OVER EIENDOMMEN: