Tradisjonelt har Lillehammer vært dyrest. De siste årene har Hamar kommet opp på siden og passert, sier Camilla Hveem, daglig leder for Eiendomsmegler 1 på Gjøvik.

Salgstall for første kvartal i år viser betydelig høyere priser på enebolig i Hamar, sammenliknet med Lillehammer og Gjøvik:
● Hamar: 3.481.000
● Lillehammer: 3.111.600
● Gjøvik: 2.719.600
Tallene er kommunevis.

Stiger raskere

Espen Strøm er daglig leder for Aktiv Eiendomsmegling Innlandet. Han har sett nærmere på prisutvikling på boliger med postnummer til de tre store mjøsbyene.

Konklusjonen når det gjelder eneboliger, er at prisene vokser langt raskere i Hamar enn på Lillehammer og Gjøvik.

Målt i kvadratmeterpris oppgir han følgende prisvekst siden 2011:
● Hamar: 21 %
● Gjøvik: 13 %
● Lillehammer: 12 %

På disse årene er altså prisveksten mer en 60 prosent større på Hamar enn i Lillehammer og Gjøvik.

– Det er jevnt bra trykk på brukte boliger også i Gjøvik, men vi ser altså at presset er større på andre siden av Mjøsa. Slikt er naturligvis knyttet til faktorer som næringsutvikling, avstander til hovedstaden, E6, kollektivtransport og jobbmarked, sier Strøm.

Kvadratmeterprisene for eneboliger i selve mjøsbyene ser for øyeblikket slik ut:
● Hamar: 23.000 kr/m2
● Lillehammer: 19.000 kr/m2
● Gjøvik: 16.500 kr/m2

Espen Strøm sier han tror på fortsatt vekst i eiendomsmarkedet i Innlandet.

– Sammenliknet med nybygg er det fortsatt rimelig med brukt bolig i denne delen av landet, sier han.

Jevnere på leiligheter

Når det gjelder leiligheter, er ikke forskjellen på mjøsbyene like stor. Gjøvik har en litt lavere kvadratmeterpris enn de to andre mjøsbyene:
● Lillehammer: 29.500 kr/m2
● Hamar: 28.600 kr/m2
● Gjøvik: 25.900 kr/m2


Prisveksten på leiligheter siden 2011 har vært på omtrent 15 prosent i alle tre byene.

– Men likevel er det noen forskjeller. Bygging av nye leiligheter i Gjøvik har skjedd gradvis. I Hamar er det bygget mye på få år, sier Camilla Hveem.

Snittprisen på leiligheter, basert på kommunevise tall:
● Lillehammer: 2.235.000
● Hamar: 2.063.000
● Gjøvik: 2.037.000