– De siste 12 månedene har veksten vært 12,6 prosent i Hamar. Det en fantastisk utvikling. Når året er omme så vil vi være blant de stedene i landet med høyest prosentvis vekst i boligprisene. På nivå med Oslo. Den er litt overraskende, sier Endre Juell-Andersen hos DNB Hamar.

Rentesensitiv

DnB-lederne beskriver boligåret 2016 som «solid» og «skikkelig». Mens Vestlandet opplevde perider med solid nedgang, har prisene gått jevnt og trutt oppover i Hamar-regionene.

Anne-Elise Borgeteien er helt fersk banksjef hos DnB i Hamar. Hun er 38 år, gift med tre barn og pendler fra Jessheim til banksjefjobben i Hamar.

I et år da man spådde tøffe tak i norsk økonomi konstaterer hun at i det området hun heretter skal jobbe i, er den økonomiske stoda på stell.

– Og i prognosene for 2017 vil arbeidsledigheten holde seg lav og økonomien til folk flest vil fortsatt være god, beroliger Borgeteien.

Himmelen er relativt skyfri, men med galopperende boligpriser ser hun for seg noen utfordringer:

– Nå låner man opptil fem ganger inntekten for å få seg en bolig. Vi er nødt til å gi gode, fornuftige råd til kundene. For man må kunne tåle renteoppgang og det kan skje uforutsette ting med egen økonomi, sier Borgeteien, som er opptatt av at bank og eiendom heretter må samarbeide tettere.

Optimister

Megler Juel-Andersen har ingen trøst til førstegangskjøperne. Prisene skal videre opp:

– Folk i Hamar er veldig positive til framtidsutsiktene til sin egen økonomi og utviklingen i regionen. Lav ledighet, stadig bedre infrastruktur og mange som investerer i området vårt, samtidig som at det bygges for lite boliger, gjør at folk tror på fortsatt prisoppgang i boligmarkedet. Vi tror også på et par år til med økning. Prisene i byene skal opp med 20 prosent, Minst. En reise Hamar også blir med på.

– Begynner prisene nå å bli for høye?

– Det er ikke høye priser her sett i forhold til andre plasser. Vi har fortsatt en del å gå på.