(Østlendingen)

– Det ligger en mektig symbolikk i at bonden nå tar i bruk stabbursklokka for å varsle om at alt blir bra, sier Kari Svelle Reistad til Nationen.

Reistad er bonde på gården Storimerslund i Hamar i Innlandet. Det er hun som har tatt initiativ til at gårdsklokker skal ringe hver lørdag klokken fem.

– I byene spilles og synges det fra balkongene, på bygda har vi stabbursklokker. La stabbursklokkene holde konsert som virkelig høres, til folket fra bonden, sier Reistad.

Initiativet kom som en respons på at flere biskoper oppfordret til å la kirkeklokkene ringe som et tegn på håp. Ettersom mange gudstjenester har blitt flyttet fra kirken til sosiale medier, har landets klokketårn stått stille.

– Stillheten skal brytes som et tegn på håp, sier konstituert preses i Bispemøtet, Atle Sommerfeldt, i en pressemelding.

Han forklarer at det er et koronaunntak, og at de vil ringe inn helgen lørdager klokken 17.

Gårdsklokkeringingen startet forrige lørdag, og fra Vang Bondelags Facebook-side har budskapet spredd seg til bygdelag over hele landet.