600 nye forventningsfulle studenter til stede under seremonien på høgskoletorget på studiested Hamar, Høgskolen Innlandet.

– Lage gode vaner

To av de nye fjesene, Guro Husom og Karolina Fiolek, var naturlig nok spente og forventningsfulle til den nye tilværelsen som lærerstudenter.

– Jeg tror studietiden blir veldig bra. Nye opplevelser og nye erfaringer, og mye nytt å lære, sier Guro Ilseng.

– Jeg er også veldig spent. Jeg var ikke forberedt på å starte her. Jeg hadde gått på forkurs i matematikk og trodde ikke at jeg skulle komme inn, men så kom jeg inn likevel, sier Karolina fra Hamar og smiler.

Begge skal gå studiet Grunnskole 1-7, men de kjente ikke til hverandre før de sto ved siden av hverandre på høgskoletorget.

– Hvordan blir det å studere, tror dere?

– Hardt. Man må lage seg noen gode vaner fra begynnelsen. Men jeg tror det skal gå veldig bra, sier Guro, og får støtte av Karolina.

Foruten de 600 nye studentene, skal rundt 1.400 elever starte opp de kommende ukene.

I tillegg til de som går på skolen fra før av vil det gå rundt 3.000 studenter i Hamar når skolen er i normalt gjenge igjen.

Også dekan Morten Ørbeck sier at oppstartsdagen er spesiell, også for de ansatte:

– Vi gleder oss veldig til at studentene kommer. Det er jo det dette handler om: Å ta imot studenter for å utdanne de til jobb og liv, sier Ørbeck.

– Også er det alltid spennende å se hvor mange som faktisk møter opp. Vi følger jo prosessen hele veien gjennom opptakstall, men det skjer alltid endringer.

– Er det attraktivt å studere i Hamar?

– Ja, vi tenker at det er det. Hamar taper terreng i forhold til de store studentbyene Oslo, Bergen, Tronheim og Tromsø. Disse byene har en annen tiltrekningskraft på ungdom i studiefasen. Men vi gjør det veldig bra blant de mellomstore byene, sier Ørbeck.

Ba om bråk

I sin velkomsttale til byens nye studenter kom ordfører Einar Busterud med et sleivspark til byens fotballag i talen:

– Er det noen som kan spille fotball her? Da kan dere gjerne hjelpe til med å løfte HamKam opp en divisjon eller to.

Og han kom med en uventet oppfordring. Busterud ba rett og slett om bråk:

– Det er for få anmeldelser på bråk fra studentene. Det er altfor lite naboklager. Jeg håper dere kan gjøre noe med det. Ta det som en utfordring, sa Busterud.

Overfor Hamar Dagblad utdypet han hvorfor han kom med oppfordringen:

– Det å ha ungdom i byen medfører litt liv og røre, og mye annerledes moro enn det gamle folk kan bidra med. Det synes jeg er bra, sier Busterud med et smil.

– Hva betyr studentene for Hamar?

– En levende by har en masse ungdom. Høgskolen, forhåpentligvis etter hvert universitetet, er kjempeviktig for å holde vitaliteten oppe for byen vår. Dette er en stor dag for Hamar. Jeg får håpe det er en stor dag for studentene også.

– Og heldigvis er det mange av disse som blir værende i Hamar. Her er det mange framtidige innbyggere.

– Og skattebetalere.