For tidende år på rad deler Coop Innlandet ut en pris til en person, forening eller andre som viser omtanke, er aktiv i å bevare og utvikle nærmiljøet eller gjør noe spesielt for andre i sitt lokalmiljø. Vinneren får en premie på 50 000 kroner.

Coop Innlandet Prisen er tuftet på Coop Innlandets verdier innflytelse, omtanke, ærlighet, nytenkende og kjerneverdi «tiltro til egenarten,» skriver Coop i pressemelding.

Kriteriene for prisen er at man viser omtanke for andre mennesker på en særskilt måte, er aktiv i å bevare og utvikle nærmiljø i forhold til aktiviteter, trivsel og miljø, bidrar gjennom sitt engasjement for bærekraft til en positiv forskjell, og/eller at man er en inspirasjon for andre innen bærekraft.

– Både personer, lag, foreninger eller skoler og skoleklasser kan vinne, dersom de oppfyller ett eller flere av kriteriene som er satt for prisen. Dersom det er to likeverdige kandidater kan prisen deles på to, sier Dag Roger Rinde, administrerende direktør i Coop Innlandet.

Det er en jury bestående av medlemsrepresentanter fra hver av de fire regionene til Coop Innlandet, samt en representant fra administrasjon i Coop Innlandet som kårer vinneren.

– Det er viktig med ildsjeler i lokalmiljøet, og vi vet det er mange som gjør en ekstra innsats for andre og sitt lokalmiljø. Det er kundene og medeierne våre som foreslår kandidatene, og jeg vil gjerne få oppfordre alle som kjenner noen som fortjener å vinne Coop Innlandet Prisen å nominere vedkommende, sier Rinde.

Kandidatforslag sendes inn til innlandet.organisasjon@coop.no med begrunnelse og kontaktinfo til forslagsstiller. Frist for å melde inn kandidater er 31. oktober 2021