Coop Innlandet lanserer «Coop Innlandet-prisen» denne høsten.

Prisen er, i likhet med den tidligere Omtankeprisen, tuftet på samvirkelagets verdier: innflytelse, omtanke, ærlighet, nytenkende og kjerneverdien «tiltro til egenarten».

Dette blir en årlig pris på 50 000 kroner som deles ut til en verdig kandidat i Coop Innlandets region.

De er nå på jakt etter gode kandidater og lurer på om du kjenner en ildsjel som fortjener oppmerksomhet for sin innsats i lokalmiljøet?

Prisen deles ut til en person, forening eller andre som viser omtanke, er aktiv i å bevare og utvikle nærmiljøet eller gjør noe spesielt for andre i sitt lokalmiljø. Vinneren får en premie på 50 000 kroner.

Kriteriene for prisen er at man viser omtanke for andre mennesker på en særskilt måte, er aktiv i å bevare og utvikle nærmiljø når det gjelder aktiviteter, trivsel og miljø, bidrar gjennom sitt engasjement for bærekraft til en positiv forskjell og at man er en inspirasjon for andre innen bærekraft.

– Både personer, lag, foreninger eller skoler og skoleklasser kan vinne, dersom de oppfyller ett eller flere av kriteriene som er satt for prisen. Dersom det er to likeverdige kandidater kan prisen deles på to, sier Dag Roger Rinde, administrerende direktør i Coop Innlandet.

Det er en jury bestående av medlemsrepresentanter fra hver av de fire regionene til Coop Innlandet, samt en representant fra administrasjon i Coop Innlandet som kårer vinneren.

– Det er viktig med ildsjeler i lokalmiljøet, og vi vet det er mange som gjør en ekstra innsats for andre og sitt lokalmiljø. Det er kundene og medeierne våre som foreslår kandidatene, og jeg vil gjerne få oppfordre alle som kjenner noen som fortjener å vinne Coop Innlandet Prisen å nominere vedkommende, sier Rinde.