Coop Prix ved Bryggeriet i Storhamargata er nå inne i sin siste måned. Senest 18. april stenges dørene på butikken som for ikke lenge siden ble omprofilert fra Coop Marked til Coop Prix. Nå er det altså slutt.

Bruker opp igjen utstyr

– Med bakgrunnen i lav omsetning over tid og en krevende økonomisk situasjon som resultat av dette, har Coop Innlandet besluttet å flytte Prix Vestbyen til Ajer, forteller administrerende direktør Dag Roger Rinde.

Innredning og utstyr fra denne butikken vil imidlertid ikke stå ubenyttet lenge. Dette fraktes nemlig rett til lokalene som Coop tar over på Ajer. Dermed går det ganske kort tid før de kan åpne der.

– Vi bruker relativ kort tid på flytting av utstyr fra Vestbyen og installasjon av nytt butikkutstyr, så vi regner med å åpne i mai, sier Rinde.

På sikt er planen å bygge en helt ny butikk, men dette er foreløpig bare i støpeskjeen.

– Det er vanskelig å si nøyaktig når vi kan starte byggingen, men planleggingen er allerede i gang. Vi antar at det viktigste for kundene og medeierne er at nå vet de at det blir en Prix på Ajer som også vil være søndagsåpen og på noe sikt vil det bli en splitter ny butikk som vil bli et enda bedre tilbud for dem som naturlig sokner til butikken, sier han.

Men Coop Vestbyen er ikke den eneste butikken i kjeden som må avvikle. Denne uka ble det også kjent at Extra Storhamar stenger dørene i løpet av noen måneder.

– Med bakgrunnen i den krevende økonomiske situasjonen som Extra Storhamar har hatt over tid, har Coop Innlandet besluttet å legge ned butikken og den stenges i løpet av sommeren 2021. De siste årene har driften av butikken gitt negative økonomiske resultater. Beliggenheten i senteret i kombinasjon med sterk konkurranse med nye butikker i lokalmarkedet, har medført at butikken har hatt en fallende omsetning. Den utviklingen ser ut til å fortsette, sier Rinde.

Han tror nedleggelsen av filialen på Storhamarsenteret vil være gunstig for butikken på Maxi.

– Coop har flere butikker i Hamar-området som har en positiv utvikling. Extra på Maxi er en av de største dagligvare butikkene på Hamar og vil kunne styrke sin omsetning når Extra Storhamar avvikler sin drift. Vi jobber også aktivt med nye mulige etableringspunkter i Hamar-området, sier Rinde.

Blir tilbudt jobb i Brumunddal

Han synes det er kjedelig å måtte ty til et slik grep.

– Det er alltid en krevende beslutning å legge ned denne type butikker, men vi må drive økonomisk bærekraftig med medeiernes penger.

Det er 11 fast ansatte medarbeidere noe som utgjør i overkant av 9 årsverk, samt flere ekstrahjelper som har sin arbeidsplass i butikken.

– Vi ivaretar våre medarbeidere gjennom at de tilbys stillinger i vår nye butikk i Brumunddal som åpner i løpet av høsten 2021, avslutter han.