CRUX Hamartiltakene tilbyr oppfølging av personer i aktiv rus gjennom CRUX Arbeideren, og til de som har kommet videre i sin rehabilitering gjennom CRUX Barm oppfølgingssenter. De tilbyr oppfølging etter soning, og institusjonsbehandling, og hjelp til de som ønsker å bryte med sitt rusmisbruk. De jobber langsiktig med deltakerens livssituasjon som bolig, helse, arbeid/utdannelse og nettverk. Ved CRUX Arbeideren har de lavterskeltilbud til mennesker i aktiv rus i Hamar og Stange kommune. Der tilbyr de et godt sted å være, varme måltider, helsetilbud og hjelp til å komme i kontakt med ulike hjelpeinstanser. Ved CRUX Barm oppfølgingssenter er brukergruppen de som ønsker å være ferdig med rus og ta neste steg mot en normal hverdag. Det er gjerne folk som kommer rett fra soning eller opphold ved rusinstitusjon. Det er et sted mellom 10 og 20 personer som bruker stedet regelmessig, og det kan være 30 til 40 innom i løpet av et år.

– Livet etter å ha vært på rusinstitusjoner er vanskelig, og det er veldig tøft å stå alene når man skal tre ut av miljøet. Da er det viktig å finne et fellesskap man kan få støtte i og ha en arena hvor man gjøre ordinære ting uten å ruse seg, sier Frode Stensrud som var virksomhetsleder ved CRUX i ti år før han pensjonerte seg.


Fra bruker til ansatt

En av dem som fant CRUX etter å ha vært på diverse rusinstitusjoner er Liljana Berntzen. For henne ble det avgjørende med en fungerende ansvarsgruppe, bestående av det offentlige og Barmsenteret.

– Her blir man møtt som det mennesket man er og man får lov til å ta tida til hjelp for å bygge seg opp. Her kan man ha noen nedturer uten å bli gitt opp og jeg følte fra starten at dette var et sted hvor jeg kunne være meg sjøl, forteller Berntzen.

Hun begynte med det som for mange er den største selvfølgelighet, nemlig møte opp til faste klokkeslett og forholde seg til avtaler. Hun tok del i aktiviteter for å ha noe meningsfylt å gå til, og det ble avgjørende for å opprettholde rusfrihet.

– Jeg følte at jeg hadde kommet til et sted hvor jeg fikk bygge opp selvtilliten og følelsen av mestring. Frode ga meg en tillit som ingen tidligere hadde gitt meg. Jeg tror at om det ikke hadde vært for CRUX ville jeg ikke vært like stabil som jeg er i dag, sier Berntzen som nå har vært rusfri i 14 år.

Nå er hun tilknyttet CRUX som erfaringsmedarbeider. Hennes bakgrunn, det at hun faktisk har stått midt oppi det gjør at hun har opparbeidet seg en erfaringskompetanse som ses på som veldig verdifull.

– Av alle som har vært her opp igjennom årene er det noen som blir ressurspersoner slik som Liljana, forteller virksomhetsleder Jon-Arne Frøyland.

– Jeg ser viktigheten av det CRUX har å tilby. Derfor ønsket jeg å gi noe tilbake og kanskje være en medvandrer for de som kommer etter meg, sier Berntzen.

Gjenhør med Tett på

Mange vil kanskje stusse over at CRUX nå fyller 25 år, all den tid det ikke er så lenge siden dette navnet dukket opp i bybildet. I oktober 2017 skiftet nemlig stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste navn til stiftelsen CRUX. Ordet crux er latin og betyr både kors og kryss (veiskille). Begrepet brukes også i

klatresporten, og betegner det antatt vanskeligste punktet i en klatrerute. Dette er nok en symbolikk mange kan kjenne seg igjen og ved navneskiftet slapp de også forviklinger knyttet til navnelikheten med blant annet Kirkens Bymisjon og Kirkens Nødhjelp. Nå blir det altså en liten markering i form av en konsert sammen med Hamar gospelkor i Hamar Domkirke kommende søndag. Her blir det et gjenhør med noe av musikken som CRUX ga ut i Tett på Hamar-serien, et prosjekt i samarbeid med Hamar kommune hvor det i alt ble utgitt ti CD-er.

– Her blir det fire innslag med drypp fra disse utgivelsene. Vi tror dette skal bli en fin og nær kveld, sier Roy Arne Engebakken som nylig pensjonerte seg, men som var primus motor for musikkprosjektet til CRUX i alle år.

Denne musikken er for øvrig nå også å finne på strømmetjenester

Lever med usikkerhet

Nå sitter han i planleggingskomiteen sammen med nevnte Berntzen, Frøyland og Stensrud.

Kvartetten mener det er hevet over enhver tvil om at CRUX er et tiltak som påvirker samfunnsregnskapet med positivt fortegn, men vet også at eksistensberettigelsen på sett og vis er bygget på et spinkelt fundament.

– Man må være idealist for å holde ut i denne jobben og det å motta tilstrekkelig tilskudd er en konstant spenning i livene våre her, sier Stensrud til bifallende nikk fra Frøyland.

– Finansieringen er alltid en usikkerhet, men vi opplever en godvilje og vi tror mange ser nytten av det vi har å tilby. Det optimale hadde vært å få lovnader om midler over tid for å skape kontinuitet og forutsigbarhet, sier Frøyland.

Han er glad for at det finnes slik giverglede som Sulland har vist ved å sponse leasingen på en splitter ny bil som CRUX benytter når de skal hente mat til matutdelingen, og håper flere aktører i næringslivet – og for den del privatpersoner – ser viktigheten av funksjonen CRUX fyller og følgelig ønsker å bistå med økonomiske bidrag.