– Vi skal ha en annen type markering knyttet opp mot SIAN-demonstrasjonen lørdag enn hva som skal skje på Østre Torg. SIAN håper å provosere slik at det blir bråk, mens vi velger en litt annen tilnærming denne dagen, sier leder av Hamar Arbeiderparti, Hilde Nyutstumoen og leder av Rødt, Thore Johan Nærbøe.

– Vi ønsker å vise fram Hamar som en åpen by, hvor inkludering, fellesskap og samhold står sterkt, og vi skal lage en markering der man viser ram sin motstand mot rasisme og fremmedhat på en fredelig måte, sier Nærbøe.

– Og vi håper at vårt arrangement tiltrekker de aller fleste, slik at SIAN blir stående alene på Østre Torg. Det hadde vært det optimale, sier Nyutstumoen.

Derfor lager de en større markering samtidig på Stortorget hvor det blir flere appeller fra politiske partier, organisasjoner og kirken, og musikalske innslag og utdeling av blomster.

Ordførerne Einar Busterud og Nils A. Røhne deltar på dette arrangementet.

Arrangementet har fått tittelen «Et fargerikt fellesskap – et Hamar for alle» og skjer mellom klokka 13.15 og 15 på Stortorget.

– Rødt Hamar respekterer at Rød Ungdom velger sin demonstrasjonsform på sitt arrangement på Østre Torg, og understreker at vi på Stortorget tilbyr et opplegg for de som ønsker vise motstand mot rasisme med andre virkemidler, sier Nærbøe.

– Vi oppfordrer folk til å holde avstand av smittevernhensyn, sier Nyutstumoen.