Anker'n er i skuddet om dagen, i negativ forstand. Store underskudd og urenslighet, som ingen vil snakke om, bortsett fra en del brukere.

Ved jevne mellomrom kommer det klager på prisene, urenslige folk som ikke vasker seg skikkelig. Skit i bassengene og så videre. Så langt har ingen ting eller svært lite skjedd i behandlingen av klagene, for problemene bare fortsetter.

Nå er Anker'n inne i en prosess, hvor man kanskje skal redusere bemanningen, åpningstiden og servicen.

Dette er etter min mening feil vei å gå, selv om man skal snu alle steiner. Det har faktisk så vidt vites vært mange klager på at Anker'n har vært stengt for tidlig, og dager hvor folk har mulighet til å benytte anlegget.

Det ser faktisk ut til at i perioder er Anker'n for de ansatte og ikke for publikum.

Men hvor er det blitt av det man snakket om før ombyggingen?

Da snakket man om ei «Hamar-pakke», for å lokke folk fra Oslo og andre steder til Hamar, med å lage en kombipakke, med Anker'n, hotell, kulturhuset, Vikingskipet, HamKam, Storhamar håndball og ishockey.

Differensierte priser, rabatterte priser for spesielle grupper osv. Åpningstidene har også vært under sterk kritikk fra turister som har kommet til stengte dører.

Det har eksistert ei forslagskasse. Så kommer de vanskelige spørsmålene. Er forslagene vurdert? Er de lagret?

Hvor mange av forslagene er satt ut i livet? Alle kan vel ikke være uten interesse? Hvordan blir de behandlet og hvem behandler dem? Hvor er det blitt av markedsføringen? Jeg har i alle fall ikke sett noen form for reklame for Anker'n, og om det har vært det, så hvorfor ikke bruke profesjonelle, for det er helt tydelig at det kan de ikke selv.

Jeg vil også minne om at dette er bygget av våre skattepenger, og da bør man også forvente at de blir behandlet seriøst. Jeg kjenner personlig forretnings folk som påstår at de skulle ha fått Anker'n til å bli ei «gullgruve» i løpet av forholdsvis kort tid.

Så lykke til med snuoperasjonen.