Ankerskogen svømmehall og treningssenter er et kommunalt foretak med eget styre, regnskap mv. Siden byggingen av anlegget for nesten 30 år siden har dette anlegg betydd utrolig mye positivt for en stor del av områdets befolkning Det gjelder både som sportsanlegg, i svømmeopplæring, og ikke minst for en bedret folkehelse for alle de tusener som har vært og er flittige brukere. Nytteverdien lar seg ikke måle i penger, men den er betydelig. Når så Ankerskogen er i hardt vær økonomisk så må ikke bare underskuddet og konsekvensene av det vurderes. Anlegget har gitt hele samfunnet store plussfaktorer som ikke kommer i noe regnskap. Hele anlegget hører heime i det som benevnes som «det utvidede kulturbegrep».

Hamar kulturhus er intet kommunalt foretak, men burde bli det snarest mulig. Huset ble en svært dyr affære. Organisert som et kommunalt foretak ville både husets kapital- og driftskostnader blitt synliggjort. Driften både på kort og lengre sikt, kunne da blitt gjenstand for en nødvendig kritisk vurdering. Nå helles hele kulturhusets finanskostnader og drift opp i den kommunale regnskapslapskaus uten spesifisering. Det er lite tilfredsstillende, og derfor bør kulturhuset komme under samme styringsform som det Ankerskogen er.