Daglig krysser mange flyktninger grenser og de fortjener å bli møtt med menneskeverd og humanisme. Verdier som demokrati, rettsikkerhet, solidaritet og ytringsfrihet står sterkt i vårt land. Vi har et sterkt fokus på menneskerettigheter, både nasjonalt og internasjonalt. Rettstaten Norge gir vern av det enkelte mennesket. Som nasjon jobber vi internasjonalt for at andre land skal gi sine innbyggere et tilsvarende rettsvern.

Bak ord som at flyktningsituasjonen er krevende, kaotisk og uhåndterlig ligger det enkeltskjebner. Flyktninger er mennesker som har vært tvunget til å forlate hjem og land i krig og undertrykkelse.

I Norge bor nå mer enn 9.000 mennesker i asylmottak; kvinner, menn og barn som har vern i lovverket og gjennom menneskerettighetene.  

Human-Etisk Forbund Hedmark forventer at kommunene i Hedmark handler raskt og tar imot flere mennesker med behov for beskyttelse. Vi forventer en human asylpolitikk, basert på menneskeverd og solidaritet.