I forhold til mange andre uttrykk blir «i forhold til» brukt uforholdsmessig mye. Mener du «når det gjelder», «angående» eller «med hensyn til», er det bedre å si nettopp det. Noen ganger er til og med «for» eller «om» det riktige. Mener du derimot «sammenlignet med», kan «i forhold til» godt brukes. Skap et godt forhold til det mangfoldige språket vårt!