Vi får en årlig matgevinst på ca. 1000 brød når vi greier å verne ett dekar god kornjord mot nedbygging. Forståelsen av å få en slik årlig gevinst fra ett dekar spart matjord har økt betydelig i takt med befolkningsøkning, matmangel og ødelegging av matproduserende arealer. «Det er håp i hengande snøre», men kampen for vern av vår beste matjord er på langt nær vunnet.