Et felles mål for alle i vår region må være å få dobbeltspor til Lillehammer senest i 2030 og basert på beste løsning gjennom Hamar. Det er nå stor grunn til optimisme!

Den positive politiske vilje til Intercity-satsning vil uten tvil bli videreført i ny NTP.

Jernbaneverket (JBV) utreder nå, «på lik linje», tre alternativer for framføring av dobbeltsporet gjennom Hamar mot Brumunddal. Alle politiske partier ga i sommer sin støtte til utredningsprogrammet. I juni skal kommunestyret vedta planprogrammet og trasevalget blir avgjort i løpet av året. Et klart politisk flertall har gitt en tydelig føring: Hamar vil ikke ha framtidig jernbane lagt åpent mellom byen og Mjøsa!

En sak av slike dimensjoner skal skape lokal debatt. Saklig uenighet og diskusjoner bør ikke betegnes som krangel og strid. Noen velger dessverre å kvele det lokale engasjement ved å skape trusselbilder: «krangel om trasevalg vil føre til at dobbeltsporet stopper i Stange» og «Hamar vil tape kampen om samferdselskronene hvis ikke trasediskusjonen opphører». I praksis er dette å støtte JBV og deres foretrukne «alternativ Vest». Dersom JBV skulle finne på å trosse og utfordre det politiske flertallssynet vil det være det som kan utløse ødeleggende strid og medføre forsinket utbygging til Hamar og en betydelig risiko for at Lillehammer må vente svært lenge!

Anne-Lise Bakken kan gi et godt bidrag til «snarest og best» ved å bruke sin egen og sitt nettverks innflytelse til å påvirke Stortinget til å justere NTP slik at neste utbyggingsetappe blir samsvarende med planleggingsetappen, dvs. fram til Brumunddal. Bakken kan også fortelle sine kontakter i JBV at en god metode for å hindre strid og forsinkelser er å ta lokale ønsker på alvor.

«Midt» eller «Øst» vil ikke forsinke. Nye spor fra Åkersvika til Jessnes og ny stasjon kan bygges samtidig med arbeidene sør for Hamar og uten at togtrafikken hindres.

Dobbeltsporet kan være ferdig til Brumunddal i 2024!

Hamar kan faktisk få avklart framtidig jernbaneløsning i løpet av et par år og kan da ta fatt på arealplanlegging og utforming av Morgenlandets hovedstad. I 2024 får vi effekten av dobbeltspor syd- og nordover og store frigitte sentrumsarealer. Hindringer er fjernet og vi kan utvikle samspillet mellom byen og Mjøsa.

Reiselivssjefen får et unikt produkt å selge: Hamar, «den fantastiske byen ved Mjøsa»!