Gå til sidens hovedinnhold

Feil å «avskilte» allmennlæreren

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

At utdannede allmennlærere ikke lenger vil være kvalifiserte for fag de har undervist i mange år, fordi kvalitetskrav er gitt tilbakevirkende kraft, har fått stort oppmerksomhet. Aftenposten hadde nylig et stort oppslag der de kunne fortelle om læreren Anette som etter å ha vært norsklærer i 10 år nå har fått beskjed om at hennes utdanning ikke lenger er god nok. Innen 2025 kan nærmere 40.000 lærere bli «avskiltet» om de ikke setter seg på skolebenken. Reglene ble endret av Stortinget i juni. Kun Senterpartiet stemte i mot å gi tilbakevirkende kraft for de skjerpede kompetansekravene som er stilt for norsk/samisk, matte og engelsk.

Å heve kompetansen i skolen og å stille strengere krav til kompetanse er noe alle parti er for, men at det kun var Senterpartiet som stemte mot at det ikke var nødvendig å gi kravene tilbakevirkende kraft er en gåte. Det nye kravet betyr at det ikke lenger vil bli gitt dispensasjon for lærere som er utdannet før 2014. Dette betyr at en lærer som Anette som har undervist i norsk i 10 år og har 30 studiepoeng med norsk, ikke lenger er kvalifisert for å undervise i ungdomsskolen. Siden hun har flyttet fra en by til en annen vil ikke hennes nye hjemkommune ansette henne fordi hun ikke lenger anses som «kvalifisert». «Bente» er gammel allmennlærer fra 90-tallet og har undervist i matematikk i 20 år med 30 studiepoeng og vært ansvarlig for å utvikle lokale læreplaner i sin kommune er plutselig heller ikke kvalifisert lenger. Utdanningsforbundet sa i budsjetthøringen i KUF-komiteen at det også er eksempler på at lærere som ikke lenger er «kvalifisert» kan betales lønn som ufaglærte i de fagene de ikke lenger er «kvalifisert» i.

Senterpartiet fryktet at disse lovendringene ville få uheldige konsekvenser og sa dette tydelig ved behandlingen av saken. Det å «avskilte» erfarne lærere fra å undervise i fag de har fagkompetanse og lang erfaring i, er ikke bare dårlig personalpolitikk, det er også dårlig ressursutnyttelse både menneskelig, faglig og økonomisk.

Dette innebærer også en svekkelse av lærernes stillingsvern. Som vi i Senterpartiet har fryktet, så ser vi nå at det kan være problematisk å søke nye jobber. Dette fordi skoleeier helst vil prioritere søkere med full undervisningskompetanse i faste stillinger. Dette vil i verste fall føre til mer midlertidighet og at lærere søker seg bort fra skolen. Er kompetansen man har hatt i 20 år ikke lenger verdsatt kan man gjerne gjøre noe annet.

Dette er et angrep på allmennlæreren, en lærer med mange års erfaring og bred kompetanse. En type lærer som har vært viktig for Norge i flere sammenhenger, men ikke minst for at en skal kunne undervise i alle skoler i Norge uavhengig av størrelsen på skolen og stedet den ligger. Vi må fortsatt anerkjenne allmennlærerens kompetanse selv om de nye grunnskolelærerne (nytt navn etter modernisering i 2010) på sikt vil ta over og erstatte allmennlæreren. Regjeringen og partiene som stemte for dette forslaget i vår bør innse at forslaget var feil og stemme for å beholde unntaket i opplæringsloven. Senterpartiet vil sørge for å fremme forslag om dette i budsjettbehandlingen. Da kan alle få tenkt seg om en gang til. 

I en tid der vi trenger flere lærere, er ikke «avskilting» av allmennlærere med bred kompetanse og lang erfaring veien å gå!