I en artikkel i Hamar Dagblad 3. desember spør journalisten i HD ordfører Einar Busterud: «Hvor er så Hamar om 20 år?» Busterud svarer: «Da bor det 45.000 i byen og 110.000 i områdene rundt.» Busterud spår altså at i 2035 vil det bo til sammen 155.000 i Hamar og områdene rundt.

LES OGSÅ: – Hva skjedde etterpå?

I dag bor det omtrent 30.000 i Hamar og 60.000 i områdene rundt (til sammen i Ringsaker, Stange og Løten). Ifølge Busteruds spådom vil Hamar om 20 år ha fått 15.000 nye innbyggere. Det blir en vekst på 50 prosent, eller i gjennomsnitt 750 nye innbyggere hvert år. Ringsaker, Stange og Løten vil til sammen ha fått 50.000 nye innbyggere – en vekst på over 80 prosent, eller i gjennomsnitt 2.500 hvert år.

Dette er en voldsom vekst. Ifølge Statistisk sentralbyrå hadde Hamar i tiåret 2005–2015 i gjennomsnitt en årlig vekst på 240 innbyggere – altså under en tredjedel av Busteruds spådom for framtiden. Ringsaker, Stange og Løten hadde til sammen en årlig vekst på 360 innbyggere i gjennomsnitt – en sjuendedel av Busteruds framtidsdrøm.

Dette biter vi ikke på. Hvorfor serverer Busterud denne bløffen? Hvor har han det fra? Han kan da umulig tro på det selv? Kanskje det er trykkfeil?

Hamars politikere prøver stadig å innbille byens innbyggere at folketallet i byen vil øke eventyrlig etter at vi har fått kulturhus, svømmehall, idrettshaller, nytt Stortorg, ny Strandgate, stupetårn osv. Men den store veksten har uteblitt. Dette er en felle mange byer har gått i.

Politikerne hevder at veksten vil ta seg opp når dobbeltsporet jernbane og firefelts E6 står ferdig. Men det mener ikke Statistisk sentralbyrå. De mener at befolkningsveksten i Innlandet fortsatt vil være lav i overskuelig framtid, og at den faktisk også kan bli negativ.

Politikerne har skylapper. Ser de ikke at verden er i endring; vi vil ikke «vokse inn i himmelen». Eller har de en annen agenda. Kanskje det er noen som vil bygge monumenter over seg selv?