Hamar kommune orienterer i Hamar Dagblad 6. august om at Bryggeriparken er regulert til bevaring og skal stelles i henhold til planen fra 1924. Det er det mange i Hamar som gleder seg over.

Daglig kan man se folk stoppe opp, ta en hvil på benken, beundre og fotografere denne beplantede trekanten mellom de gamle flotte industribyggene.

Hva så med fremtiden?

Dersom det fremtidige dobbeltsporet, mot svært manges ønske, skal legges i korridor «Vest», vil togene suse få meter fra parken før det stuper inn i en tunnel på Bispehaugen.

På utsiden av dobbeltsporet vil det være en mange meter høy mur over dagens terreng for å sikre dobbeltsporet mot 200 års flom.

Da tror vi mye av gleden ved Bryggeriparken forsvinner i skyggen og støyen.