Jernbaneutbygging på skinner

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerFrP i regjering sørger for at tempoet i jernbaneutbyggingen holdes oppe. Det investeres kraftig i ny infrastruktur på Intercity nettet. Her går alle prosjektene for fullt og vi er godt i gang med å bygge ut dette viktige jernbanenettet til moderne dobbeltspor standard. Planlegging og utbygging av jernbane tar tid. Derfor ar det viktig for FrP at vil ligger i forkant når det gjelder planlegging av de nye jernbaneutbyggingene. Vi øker derfor aktiviteten når det gjelder planlegging av nye prosjekter i forslaget til statsbudsjett for 2016. Dette innebærer at vi raskt kan gå videre på InterCity-utbyggingen som er av stor betydning for pendlerne rundt de store byene. Vi gjør også klar for utbygging av ny Ringeriksbane.

Det er viktig for FrP å stanse forfallet på infrastrukturen. Det har over tid bygd seg opp et formidabelt vedlikeholdsetterslep for jernbanen.  Dette skaper betydelig problemer for jernbanen som transportalternativ ved at det blir flere driftsavbrudd og forsinkelser. Med statsbudsjettet for i år har vi stanset forfallet. I forslaget til statsbudsjett for 2016 starter nedbyggingen av det store vedlikeholdsetterslepet.

Den betydelige satsingen på jernbanen viser allerede resultater gjennom at driftsstabiliteten har blitt bedre. Med forslaget til statsbudsjett for 2016 styrker vi togets konkurranseevne og gjør toget til et bedre reisealternativ for pendlere. Et togtilbud med bedre punktlighet vil gjøre at flere vil ha mulighet til å velge toget som transportmiddel. FrP har som målsetting å gjøre reisehverdagen enklere enten man velger å bruke tog eller bil som daglig transportmiddel.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags