Mange trodde nok at jernbanedebatten i Hamar nådde sitt klimaks i valgkampen, men i måneden etter valget har debatten utviklet seg til en kamp mellom øst og vest og forskjellige interesseforeninger.

På den ene siden står «Folkeaksjon for en jernbanefri strandsone» med sine drøyt 4.000 underskrifter og kjemper for at en ny trasé ikke skal rasere Koigen og byens strandsone.

På andre siden av byen står velforeningene i Briskebyen og på Disen klare til å forsvare sine boligområder og sin egen strandsone mot Åkersvika.

Disse meningsmotstanderne har barket sammen i avisenes meningsspalter de siste ukene, og beskylder hverandre for både desinformasjon og usakligheter. Innimellom slipper også andre meningsfeller og motstandere til i debatten, men faktum er at debatten nå har endt opp som en bykamp mellom øst og vest.

Når frontene blir så steile som i dette tilfellet det usikkert om dette gagner Hamar som by, fordi uansett hva utfallet blir når Jernbaneverket har sagt sitt og kommunen gjort sitt vedtak, så vil en ny jernbanetrasé komme til å splitte byen.

Foreløpig er det kun korridoren i tunnel under byen som virker å skape minst blest og debatt.

Det finnes ikke tall på alle faglige argumenter som er kastet opp i luften av begge sider i denne saken, mens Jernbaneverket foreløpig har forholdt seg forholdsvis rolig. Det argumenteres med høydeforskjeller i forhold til 200-årsflom, krapphet på svinger, bredde og stigning på sporet.

Jernbaneverket jobber nå med kommunedelplan med konsekvensutredning før det blir høring og etter hvert et vedtak i saken. Det er ingen grunn til å tro at debatten vil avta i styrke når det er tid for høring og Jernbaneverket da har gitt sin innstilling.

Man skal ha respekt for meningers mot og de som kjemper for sin sak, men jeg tror alle er enige om at Hamar ønsker en moderne jernbane til og fra byen i framtiden. Det vil rett og slett være avgjørende for hvordan byen vokser de neste 100 årene. Alle korridorene og traseene vil ha negative konsekvenser i større eller mindre grad, så når de endelige fakta kommer på bordet blir det spennende å se hvilken retning debatten tar.

Det er i alle fall et berettiget håp om en sunn debatt og respekt for faktagrunnlaget, slik at ikke byen preges av den avgjørelsen som må tas.