Debatten om trasé for dobbeltsporet går inn i en spennende fase, og vi imøteser hva Jernbaneverket (JBV) legger frem i sitt informasjonsmøte, og selvsagt debatten i etterkant.

Mange er naturlig nok svært opptatt av at dobbeltsporet kommer til Hamar i 2024, senest lederen i HA 5. november hvor det står: «Målet om at dobbeltsporet faktisk kommer til Hamar i 2024 slik det er planlagt, bør være overordnet trasévalgene.» Vi er enig av tidspunktet er viktig, men det er vel enda viktigere med et riktig valg for de neste 100 år, enn om det kommer i 2024 eller 2026? Fremtidige generasjoner vil neppe forstå et feil trasévalg begrunnet i at vi fikk dobbeltsporet et par år tidligere til byen.

Vi i Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar har mange ganger tatt til orde for at sentrale politikere må sørge for at den nasjonale transportplanen (NTP) justeres i forhold til JBVs prosjekt Sørli – Brumunddal, slik at dobbeltsporet gjennom hele Hamar ligger inne for ferdigstilling i samme år. Det ville forenklet både prosessen og debatten!