Jeg vil rette en stor takk til alle bedrifter og offentlige virksomheter som hvert år tar inn lærlinger. Dere er med på å ta et viktig ansvar for utdanningen av arbeidskraften arbeidslivet trenger.

Hvert år er det mellom 6000 og 8000 søkere som ikke får læreplass. Det at elever ikke får læreplass, er en av de viktigste årsakene til at elever mister motivasjonen og faller fra videregående opplæring.

Det er knapt én sektor som ikke har behov for lærlinger, og de aller fleste virksomheter kan tilby en lærlingplass. Vårt ansvar som politikere er å legge forholdene til rette for det. Det ansvaret tar regjeringen, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, med vår sterke satsing på yrkesfagene.

Når flere elever står uten læreplass, må vi gjøre det vi kan for å skape flere plasser.  Derfor har regjeringen, sammen med KrF og Venstre, økt lærlingtilskuddet hele fire ganger på to år. Det betyr at tilskuddet har økt med 12 500 kr siden oktober 2013. Dette gir flere bedrifter mulighet til å ta inn lærlinger.

Vi har også laget en strategi for flere lærlinger i statlige virksomheter. Offentlig sektor har stort potensial til å tilby flere læreplasser, og her bør statlige virksomheter gå foran med et godt eksempel.  Vi har også skjerpet kravet til bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud. Det sender et tydelig signal om hvor viktig vi mener det er at bedrifter tar det ansvaret det er å ha lærlinger.

Det skal være gjevt å være en lærebedrift, og det skal være synlig for omverden at man tar ansvar. Derfor har vi laget en merkeordning for lærebedrifter. Når vi som forbrukere etterspør en vare eller en tjeneste, så skal det være lett for oss å velge en lærelingbedrift.

Vi er ikke i mål, men med disse grepene har vi startet arbeidet. Satsing på yrkesfag i statsbudsjettet for 2016 har ett hovedmål: Vi skal skaffe flere læreplasser, slik at flere gjennomfører videregående opplæring og får et fag- eller svennebrev.