Å fylle Hamar sentrum med de riktige butikkene er et komplisert samspill mellom flere aktører. Den siste ukas nyhetsfokus på butikkdøden i sentrum viser at de fleste aktørene egentlig peker litt på hverandre.

Et par nye nedleggelser av sentrumsbutikker nå på nyåret satte igjen fart i debatten om handel og næring i Hamar sentrum. Det var først og fremst leder i Hamar Sentrum AS, som gikk ut å ropte et alvorlig varsku for utviklingen. Live Giset påpekte på at vi i Hamar blant annet har et handelsgrunnlag som tilsier at byen bør romme 100.000 innbyggere.

Vi er 30.000 i Hamar, så kanskje er det bortfallet av butikker vi ser nå en naturlig «justering» av hvordan markedet bør bli.

Det som er spesielt i Hamar er at tradisjonsrike butikker er de som nå klapper til kai. Det er butikker mange forventer å finne i et tradisjonelt sentrum – som sportsbutikk og skobutikk. Hamar sentrum er nå helt uten disse to bransjene – om vi regner CC Stadion ut av sentrum.

Flere store lokaler på gateplan står nå tomme både i Strandgate og Torggata. Hamar Sentrum AS peker på gårdeierne og oppfordrer hver og en til å plukke opp telefonen å ringe aktuelle leietakere.

Gårdeierne på sin side mener de ikke har noe hastverk, men at de er nødt til å vente på det riktige tilbudet fra riktig butikk før de slår til og leier ut.

Samtidig peker både gårdeierne og Hamar Sentrum på kommunen, og krever at det sees på både parkering, skiltregler og samarbeid.

Kommunen peker tilbake på gårdeierne.

Og hva så med CC Stadion? De virker å stå litt på utsiden av det hele og har nok med sitt eget. De aller fleste ser tilsynelatende ut til å peke bortover Vangsvegen når de skal finne roten til problemene.

Det neppe så enkelt.

Hva er så løsningen? Trond Bakkes klare utspill om at det nå jobbes for et felles eiendomsselskap i sentrum, som på en mer profesjonell måte skal forvalte utleie og drift av bygårdene virker å være en god start.

Klarer gårdeierne å samle seg og dele kaka på en slik måte at flest mulig blir fornøyde, så tror vi at de vrir om på en nøkkel som kan være med å redde sentrum.

Det hjelper i alle fall ingen å stå i ring og peke på hverandre.