Vi går inn i en tid hvor det er naturlig å gjøre opp status. For Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar er det en hyggelig jobb å gjøre før årsskiftet.

2015 står som et svært viktig år for oss. Med over 4500 underskrifter i ryggen har vi kjempet for størst mulig oppslutning for vårt arbeid, og vi opplever daglige positive tilbakemeldinger fra kjente og ukjente. Stor takk til dere alle!

Av høydepunkter i 2015 kan vi nevne:

  • I februar sendte vi høringssvar til Jernbaneverket (JBV). Her lanserte vi en variant av H2 med stasjon mellom rådhuset og CC Stadion. Vi mente dette var viktig, da JBV i sitt høringsdokument hadde utelatt en midtløsning.
  • I mai la JBV frem sitt reviderte forslag til planprogram. Her var vårt forslag til H2 tatt inn. For oss var dette viktig, slik at det ble med to alternativer videre, i tillegg til det vi ikke vil ha!
  • I juni vedtok så kommunestyret forslaget til planprogram.
  • Frem mot kommunevalget arbeidet vi for å få synliggjort partienes jernbanestandpunkt. Vi opplevde det viktig for velgerne å vite hva de forskjellige partiene mente i den viktigste saken for Hamar på mange tiår. Valget ga et flertall i det nye kommunestyret med tyngdepunkt av partier som er motstandere av å bygge ned strandsonen med nytt dobbeltspor.
  • I november presenterte JBV sin optimaliseringsrapport. Her kunne vi med stor glede konstatere at alle høye alternativer var forkastet. Videre kunne vi kjenne igjen tydelige spor av vårt arbeid for å legge en mest mulig skånsom trasé for dobbeltsporet forbi Disen. Vi ønsket selvsagt at alle vest-alternativene var fjernet, men det skjedde ikke i denne runden.
  • I desember kom en ny aktør på banen, «Dobbeltspor snarest». De tar ikke standpunkt i trasedebatten, men når budskapet er dobbeltspor snarest, virker det som om de mener man bare skal akseptere det forslaget JBV kommer med, uansett. Det er en holdning vi er dypt uenig i. Plasseringen av dobbeltspor gjennom Hamar er så viktig for Hamars fremtid at løsningen må ha en forankring i kommunestyret.
  • Gjennom hele året har vi deltatt på folkemøter, møter i mange andre sammenhenger og med de fleste politiske partier, samt skrevet utallige leserbrev og hatt meget stor aktivitet på Facebook.

Vi vil fortsatt kjempe for en jernbanefri strandsone i Hamar og håper JBV legger frem et forslag neste sommer som sparer strandsonen. Deretter får vi en spennende høringstid før kommunestyret fatter sitt vedtak i desember 2016.

Om anlegget står ferdig i 2024 eller et par år senere bekymrer oss ikke. For kommende generasjoner er et riktig trasévalg viktigere enn året det er ferdig!