Nye tall fra SSB viser en ny oppgang i arbeidsledigheten. Da blir det enda viktigere at FrP og Høyre sine forslag til tiltak mot arbeidsledighet og for økonomisk vekst blir vedtatt. Det landet trenger nå er en solid økonomisk politikk og gode arbeidsmarkedstiltak.

Økt ledighet skaper utrygghet for dem som rammes. Enkeltmennesker, familier og nærmiljø rammes hver gang noen mister jobben. Derfor er det en viktig prioritet å styrke arbeidsplassenes konkurransekraft og å skape nye, trygge arbeidsplasser.

Arbeidsmarkedspakken på 4 milliarder, sammen med en sterk satsing på en etterlengtet bygging av landet, vil gi viktige bidrag til å holde arbeidsledigheten nede.

Vårt mål er et trygt og fleksibelt arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Ved å sørge for gode velferdstjenester og konkurransekraft for næringslivet motvirker vi samtidig arbeidsledighet.

Ungdom er en sårbar gruppe i arbeidsmarkedet. De har minst kompetanse og ansiennitet, og det kan være vanskeligere for denne gruppen å komme inn på arbeidsmarkedet når ledigheten øker. For å motvirke at ungdom faller utenfor utdanning og arbeidsliv ønsker jeg en egen ungdomspakke med satsing på både arbeidsrettede tiltak og tiltak rettet mot utdanning.

Jeg føler satsingen på arbeidsledige i statsbudsjettet treffer bra når opposisjonen sin respons er at vi bruker for mye oljepenger. Da antar jeg det ikke lenger er «for lite for sent», men «for mye for fort». Det lever jeg godt med.