Biskopen ber folk om å stemme i kirkevalget

VALG: Biskop Solveig Fiske i Hamar bispedømme er opptatt av at folk bruker stemmeretten i kirkevalget.

VALG: Biskop Solveig Fiske i Hamar bispedømme er opptatt av at folk bruker stemmeretten i kirkevalget.

– Folkevalgte og frivillige er gull verdt for kirken vår, sier biskop Solveig Fiske.

DEL

8. og 9. september 2019 avholdes Kirkevalget i alle de 163 menighetene i Hamar bispedømme, på samme tid og sted som kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Biskop Solveig Fiske ber nå folk om å bruke stemmeretten.

– På visitaser rundt i bispedømmet lar jeg meg imponere av den kjempejobben både de som er valgt inn i menighetsråd og andre frivillige gjør sammen med de tilsatte, for å gi folk i lokalsamfunnet gode opplevelser og gode tilbud. Dette viser, tenker jeg, at folk bryr seg om kirken sin. Folkekirken er levende, sier Fiske.

– Nå nærmer kirkevalget seg. I dagene som kommer får alle medlemmer et valgkort i postkassa, med informasjon om valget 8. og 9. september. Jeg håper at medlemmene våre strømmer til valgurnene.

– Det er viktig at vi får valgt inn nye medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd som går inn i oppgavene med iver og glede, og bidrar til at folkekirken fortsatt har gode kår i landet vårt, sier biskopen.

Du har stemmerett hvis du er medlem i Den norske kirke, er folkeregisterført som bosatt i bispedømmet og har fylt 15 år.

I Hamar bispedømme har vel 308 000 medlemmer stemmerett ved Kirkevalget.

Kirkevalget er to valg; du velger kandidater både til menighetsrådet der du bor og til bispedømmeråd/Kirkemøtet regionalt og nasjonalt.

Artikkeltags