↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

922 95 535

Besøksadresse

Heidmanns gate 2
2317 HAMAR
  1. Beskrivelse

Advokat Emil Tømmerdal Nordby etablerte seg på Hamar i 2008 etter å ha jobbet i Oslo siden 1998.

Firmaet har lokaler i naturskjønne omgivelser via a vis Koigen i kontorfelleskap med Advokatfirmaet Johnsrud, Skjærstad & Co. I fellesskap tilbyr vi juridiske tjenester innenfor flere områder for private og for næringslivet. 

I september 2015 ble advokatfullmektig Tom Madslangrud ansatt.

 

Fri rettshjelp

Vi tar også oppdrag innenfor de fleste områder som dekkes av fri rettshjelp, se våre vilkår her her. 

For privatpersoner gis en gratis halvtimes førstekonsultasjon. Det forutsettes at vi ved denne konsultasjonen gir en vurdering av om det er grunnlag for en videre rettslig behandling. Vi fullfører altså ikke oppdraget i løpet av denne konsultasjonen, men vil kunne vurdere om vilkårene for innvilgelse av fri rettshjelp er oppfylt, eventuelt om du kan få fri rettshjelp gjennom forsikringer, medlemskap i forbund eller organisasjoner. 

 

Velkommen til en uforpliktende samtale. Ta kontakt på tlf 922 95 535 / 924 96 811 for å gjøre en avtale.

2001-2007:

Advokatfirmaet Drevland og Grape.

2008-2010:

Advokatfirmaet Kristensen, Bogsti og Nordby.

2010-2011:

Advokatfirmaet Bogsti og Nordby.

2011-:

Advokatfirmaet Tømmerdal Nordby

Sveriges Konsul for Hedmark og Oppland.

Kontakt: etn@advjss.no / 922 955 35

 

Vi sponser

Vi er stolte sponsorer av Storhamar Elite Hockey, Storhamar Håndball og Storhamar Fotball Bredde, og håper at vi gjennom vår støtte kan stimulere til rekruttering og videre satsning på disse viktige aktivitetene.

 

Priser og vilkår

Fri rettshjelp/fri sakførsel

I straffesaker og barnevernsaker har du krav på fri rettshjelp uavhengig av din inntekt. For en rekke andre saker er det en betingelse for å få fri rettshjelp at din bruttoinntekt ikke overstiger kr 246.000 per år, eventuelt kr. 369.000 i fellesinntekt (dersom du lever sammen med noen). Disse sakene kan dreie seg om barnefordeling/samværsrett, felleseieskifte, trygderett, oppsigelse i husleieforhold, oppsigelse i arbeidsforhold, voldsoffererstatning og personskadeerstatning. Mer om hvilke rettsområder vi jobber med her.

 

Andre saker

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet - og i det vesentligste - være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Vi tilbyr privatpersoner en halvtimes gratis konsultasjon for å vurdere om det er en sak å gå videre med.

Timeprisene ligger fra kr 1200 til kr 2000 + mva (per d.d. 25%), avhengig av sakens art og kompleksitet.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken avtales ved inngåelsen av oppdraget. Klienten gis en skriftlig oppdragsbekreftelse der timeprisen er fastsatt. Det orienteres også om forventet lengde på oppdraget der dette er mulig. Ved enklere oppdrag, som oppsett av enkle avtaler, testamenter og liknede, gis det ikke en egen oppdragsbekreftelse. For firmaer kan det også avtales en fastpris for oppdrag.

Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hvér arbeidsøkt i saken.

 

Nærmere om straffesaker

I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag der det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker alltid retten salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning (altså før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret, men disse utgiftene kan kreves erstattet av politiet hvis saken henlegges.

 

Forsikringsdekning

Det gjøres oppmerksom på at en del sakstyper kan dekkes delvis av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer. En slik forsikring kan for eksempel dekke utgifter til advokatbistand i forbindelse med krav om erstatning, retting eller heving i forbindelse med hus/leilighetskjøp.

Videre kan andre type forsikringer omfatte rettshjelp på andre juridiske områder.

Endelig kan fagforbund eller interesseoranisasjoner i visse tilfeller kunne dekke rettshjelpkostnader.

Vi vil være behjelpelige med å finne ut om man kan få dekket utgiftene til rettshjelp i de tilfeller man er usikker på det. 

 

Aksept av oppdrag

Et oppdrag anses ikke akseptert før det er utstedt en oppdragsbekreftelse, og/eller eventuelt salærforskudd er innbetalt der det er avtalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Det påtas intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

 

Faglige og etiske retningslinjer

Vi er medlemmer av Advokatforeningen og forholder oss derfor til de regler for god advokatskikk fastsatt av Advokatforeningen.

Advokatvirksomhet skal utøves i samsvar med god advokatskikk. Dette innebærer at advokatene må utføre sitt arbeid grundig, samvittighetsfullt, hurtig og til det beste for sin klient.

I Norge er alle praktiserende advokater bundet av Regler for god advokatskikk. Disse er utarbeidet av Advokatforeningen.

Advokater som utfører oppdrag over landegrensene, blir i tillegg bundet av internasjonale etiske regelverk.