↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 

Icon Takst AS

Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

404 16 350

Besøksadresse

Østre Bergsveg 2
2340 LØTEN
 1. Beskrivelse

Selskapet ICON Takst AS, og har pr. i dag 1 ansatt- Takstmann- Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud. Selskapet har kontor i Løten kommune. Takstmann Rune Juvet Kirkerud innehar over 30 års erfaring med bred kompetanse innen byggfag/ bygningskonstruksjoner

Takseringsvirksomheten til Rune Juvet Kirkerud ble opprinnelig startet i 2000, da som ansatt i ett større takseringsfirma og som Takstmann Rune Juvet Kirkerud fra 2004. Jeg er en autorisert takstmann i NorgesTakseringsForbund NTF, og har over 14 års erfaring i fm all type eiendom.

Selskapet har som mål å være en servicebedrift som setter kunden i fokus, samt gjør sitt ytterste i å være markedsrettet og profesjonelle i bransjen. Selskapets største oppdragsmengde er i Hedmark fylke (bla. Hamar kommune, Stange kommune, Ringsaker kommune, Løten kommune. Elverum kommune, Trysil kommune, Åmot kommune), men av og til, samt i spesielle saker krysses også fylkesgrensen.

Oppdragsgivere er i hovedsak privatpersoner, samt med anbefalinger fra eiendomsmeglere, advokater, finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, entreprenører mm.

 

Oppdrag jeg utfører: 

 • Boligsalgsrapportering med eller uten verditakst, av all type eiendom.
 • Verdi- og lånetakst: Verditaksering av all type eiendom.
 • Forenklet verditakst/verdivurdering av all type eiendom.
 • Forhåndstakst I fm nybygg, tilbygg, oppgradering av boliger.
 • Tomtetakst- taksering av råtomt og opparbeidet tomt.
 • Tilstandsrapportering hele bygg eller enkelte bygningsdeler.
 • Skaderapporter Vann/Brann mm.
 • Naturskader- flom, skred, storm mm.
 • Skjønn skadeskjønn (brann).
 • Bygg-kontroll Våtroms kontroll Fuktproblematikk.
 • Byggelånskontroll, Byggelånsoppfølging.
 • Byggeledelse og rådgivning.
 • Byggesak/Søk.
 • Uavhengig Kontroll i fm nybygging.
 • Overtagelsesbefaringer/protokollføring, og 1`års befaringer i fm nybygg.
 • Seksjonering- eldre og nye bygg.
 • Arealberegning, oppmåling av bolig, bygninger mm.
 • Tegninger.
 • Energimerking.
 • mm.

 

Godkjenninger:

 • Godkjent for Boligsalgsrapportering av NorgesTakseringsForbund NTF og Det Norske Veritas DNV.
 • Godkjent for Verditaksering og skaderapportering av NorgesTakseringsForbund NTF.
 • Godkjent av Norsk Naturskadepool for taksering av naturskader.
 • Medlem i Mesterforbundet.