Arena Innlandet er et samarbeid mellom Hamarregionen reiseliv og utvikling og NAV i Hamarregionen, hvor kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten står bak mens Elverumregionen er medarrangør. Arena Innlandet ble utviklet i 2016 som en videreføring av Tirsdag kveld- arrangementet som var en ren jobbmesse. Arena Innlandet ble arrangert i Oslo hvor de som eneste region også var en del av Oslo Innovation Week med en fagdel. Siden konseptet ble lansert i 2016 har konseptet blitt videreutviklet hvert år.

Nytt samarbeid

For ungdom som skal velge videregående skole, søke læreplass eller høyere utdannelse er det vanskelig å vite hva man bør velge, hvilke jobbmuligheter som finnes i fylket og hvilke muligheter ulike utdannelser gir. Næringslivet har behov for at flere tar utdannelse for å møte deres behov for arbeidskraft. Tilbakemeldingene går på at flere har utfordringer med rekruttering i ulike bransjer og kompetanseområder. For å bidra til å løse denne utfordringen er nå den tradisjonelle jobbmessen videreutviklet og det er inngått et samarbeid blant annet med Innlandet fylkeskommune, Ungt Entreprenørskap Innlandet og opplæringskontorene i en pilot med en møteplass mellom elev/student og lærebedrifter/ næringslivet som et tillegg til lokale tiltak.

Torsdag kan elever i regionen via en digital konferanse møte lærebedrifter, næringslivet og bransjer for å få innblikk hvilke behov næringslivet har for kompetanse og ikke minst hvilke muligheter man har innen ulike bransjer og aktører. Det vil være en kombinasjon av korte foredrag og en vandring digitalt mellom stands for å få et bedre bilde av hvilke muligheter som finnes i Innlandet og gi input til valg av læreplass eller studieretning. Denne digitale konferansen vil også være tilgjengelig et godt stykke fram i tid, slik at det bare er å gå tilbake for å se noe på nytt eller delta for første gang.

- Tenk gjennom valget

– Dette er jo helt genialt og helt sikkert noe elevene kommer til å ha nytte av, sier byggfaglærlingen Marius Øynes som minnes at han ikke følte seg skikket til å ta valget om studie -eller yrkesretning i 10. klasse.

– Det føltes veldig tøft å skulle velge retning i livet når man egentlig fremdeles er et barn, sier han og får bifallende nikk fra lærling i barn - og ungdomsarbeiderfaget Thea Louise Fagerhaug og byggfaglærling Benjamin Lium.

Ingen av dem kunne hente informasjon eller råd fra Arena Innlandet, men måtte ta ty til andre kilder for rådgiving.

– Det er viktig å tenke nøye gjennom valget. Hva er det du liker og hva er det du tror kan være interessant å jobbe med? Det kan også være lurt å sette seg inn i hvilke yrker som det vil være behov for i framtida. Jeg valgte byggfag for det vil det alltid være bruk for, det er ikke noe som kan erstattes. Og selv om jeg vet at det er vanskelig i denne alderen er et viktig å ta selvstendige valg og ikke bare velge det samme som kompiser eller venninner, sier Øynes.

.