– Det føles veldig spesielt og det er mye følelser sving, sier Morten Aspeli rett før han går inn og avgir sine stemmer i kommunestyre- og fylkestingsvalget på rådhuset i Hamar.

– Jeg husker når jeg ble valgt inn for første gang under kommunevalget i 2003, hvor spent jeg var før valget og hvor stolt jeg var når jeg ble valgt inn. Det å sitte i kommunestyret og være tillitsvalgt og ha en ombudsrolle for hamarsingene har jeg alltid tatt på største alvor, med ydmykhet. Og nå er jeg her, igjen.

– Inkluderende kultur

For et år siden hadde han bestemt seg for å gi seg med politikk, etter 15 år i kommunestyret (nesten like lenge i formannskapet), fire perioder og fire år som Arbeiderpartiet-ordfører.

Men så overrasket han alle med å stille til valg for rivalen Einar Busterud og By- og bygdelista.

– Busterud, som jeg har kjent i mange år, både gjennom politikken og på andre arenaer, inviterte meg til å delta på gruppemøtene deres. Jeg takket ja og ble tatt så godt imot hos dem. Jeg følte meg velkommen på en inkluderende og varm måte. Det var lett å trives i møtene deres, sier Aspeli.

– Når det nærmet seg at BBL skulle presentere valglista si, så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å melde meg inn i partiet og stille som listekandidat. Etter å ha opplevd den åpne og inkluderende kulturen, blitt møtt med stor respekt for mine meninger, i et parti med takhøyde, var det lett å takke ja.

Nå står navnet på femteplass på BBL-lista.

– Hvordan har det vært å plutselig fronte BBL?

– Det er et annet parti, men verdigrunnlagene og mange sakene kjenner jeg godt igjen. Det har vært mye enighet og godt samarbeid i lokalpolitikken, men det har også vært saker som skiller seg fra mitt gamle parti.

– Hvordan har tiden etter overgangen vært?

– Tilbakemeldingene nå under valgkampen og tiden før, har vært veldig positive.

– Også hos dine gamle partifeller?

– Jeg har blitt møtt med respekt hos alle de jeg har vært i kontakt med, sier Aspeli.

Øst-forkjemper

– Hva er fanesaken din?

– Det er å ta i bruk strandsonen i Hamar. Byens flotteste område. Vi må få realisert utbyggingen av dobbeltspor med trasé øst. Hamar har en fantastisk beliggenhet, så tett inntil vannet. Men vi må få jernbane og parkerte biler et annet sted enn i dag. Og nå er det tidendes mulighet.

– Selv om vi har det bra i Hamar, så skal vi alltid være sultne på å gjøre samfunnet vårt bedre. Der ligger drivkraften i det å drive med politikk.