Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen deres er et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut. Organisasjonen har om lag 15 000 medlemmer på landsbasis, hvorav rett i overkant av 60 er tilknyttet Hamar og Omegn. 8. juni står de som arrangør og har invitert medlemmene fra både avdeling Løten og Elverum til sommeravslutning med diverse aktiviteter tilpasset de med ulike bistandsbehov.

Lite aktivitet

Gunnar Jarl, styremedlem i Hamar og Omegn, forteller om et lokallag som har slitt med både aktivitet og oppslutning over en periode.

– Vi har ligget litt i dvale i flere år. Før jul prøvde vi å dra i gang noe, men det var dårlig oppmøte. Nå sliter vi med å få opp igjen aktiviteten, sier han.

Første bud er å øke antall medlemmer, og her mener Jarl det er mye å hente.

– Om vi ser på prosentandelen av folk med funksjonsnedsettelser, så er det et ganske stort rekrutteringspotensial her. Litt av utfordringen med vår nåværende medlemsmasse er at den spenner seg fra 14 til 84 år, og da kan det være vanskelig å legge opp til aktiviteter som treffer alle, sier han.

Grilling og moro

Sammen med leder Synnøve Bratlie og styremedlemmene Kari Bråthen og Irene Dillerud er Jarl nå godt i gang med å forberede mønstringen på Domkirkeodden. Området ved Løtenbygningen på Domkirkeodden som de disponerer til sommeravslutningen er såpass stort at det i hvert fall ikke er plassen det skal stå på.

– Det vil blant annet være mulig å prøve både kajakk og sykler i tillegg til at vi legger opp til noen andre aktiviteter i tillegg til grilling. Så vi håper veldig på fint vær, forteller Bråthen.

– Her vil det også være en fin anledning til å utveksle erfaringer, og komme med tips og råd, sier Dillerud.

– Vi håper jo at det å vise oss fram her skal bidra til økt rekruttering, da særlig blant de yngre, sier Jarl.