– Er du syk og går rundt i samfunnet, så er det som å gå rundt med en melkeliter som det er hull i. Du legger igjen flekker overalt og smitter andre, sier Einar Busterud.

Kan «settes ut av spill»

Hans største frykt av koronaviruset spredning lokalt er en kollaps i helsevesenet:

– Vi forventer flere syke, og da må sykehusene begynne å skrive ut pasienter raskere. Og de skrives ut til kommunene. Vi må ta imot. Hvis vi da får smitte blant helsepersonell, så må vi sette mange ut av spill ved at vi setter de i karantene. Da får ikke folk som er syke, og de som trenger pleie og omsorg, den hjelpen de behøver.

– Det er skrekkscenarioet, sier Busterud.

Fire Hedmarken-ordførere og kommuneoverlegene gikk fredag ut med en ny appell om at folk tar tiltakene på alvor.

For Hamar-ordføreren, som beskriver seg selv som "en i risikogruppen", var det ekstra viktig å få ut budskapet om at folk er med på dugnaden om å stoppe viruset.

Han har latt seg imponere av de mange som har meldt seg til tjeneste, og de som jobber lange dager for å stoppe viruset:

– Jeg vil rose alle som nå gjør en ekstrainnsats, særlig innen helsesektoren, for å få dette til å rundt. Vi hadde ikke greid å stå i det vi nå står i om vi ikke hadde fått veldig mange som har tatt på seg andre oppgaver enn de vanligvis har.

Her er rådene

– For tiden er mye av vår oppmerksomhet styrt av sykdommen Covid 19. Det er gjort bestemmelser med nedstengning av skoler og barnehager, og arbeidsplasser, som vi ikke har sett maken til i nyere tid, sier kommuneoverlege Bente Bjørnhaug.

– Dette er en formidabel dugnad, og når vi skal gi et råd etter de erfaringene vi har gjort oss de siste dagene, så er det: Er du syk, hold deg hjemme.

– Veldig mange følger de nasjonale rådene, men ikke alle har forstått egen betydning av å følge disse rådene som blir gitt. Fremdeles går syke på jobb, i butikker, hos leverandører og i transportbransjen, og mange andre steder. Fremdeles går syke på besøk hos andre og mottar besøk. Fremdeles har friske overnattingsbesøk av andre utenfor husstanden. Fremdeles har friske ikke forstått at man ikke skal omgås færrest mulig, og da helst innenfor samme familie. Dette er årsakene til at viruset fortsatt sprer seg fra en familie til en annen, fra en arbeidsplass til andre arbeidsplasser, til sykehjem og sykehus og til pasienter som tåler dette dårlig, sier Bjørnhaug.

Her er hennes råd:

– Unngå kaffebesøk, unngå middagsbesøk og andre helt unødvendige besøk inntil videre. Hold deg til få faste kontakter, og unngå kontakt på kryss og tvers. Må du ha kontakt, gjør det kort. Og hold en avstand på minst to meter innendørs, og en meter utendørs.

Testet 1.200

I de fire Hedmarken-kommunene var det fredag 112 bekreftede tilfeller av koronasmitte.

Kartleggingsjobben gjøres i kommunens lokaler inne på Ankerskogen svømmehall, hvor 10–15 personer nå jobber med korona dag og kveld, hverdager og helger:

– Slik har vi jobbet siden 6. mars. For hvert enkelt positive svar, så kartlegges det mange personer i den smittedes omgivelser. Det er et møysommelig arbeid. Nesten som en etterforskning for å finne ut hvem personen har fått smitte fra og hvem de kan ha overført smitte til, forteller kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes.

– Vi har kontaktet hundrevis av nærkontakter, og i mange tilfeller nærkontaktene til nærkontaktene. Vi har testet 1.200 på Vikingskipet og over 3.000 har ringt opplysningstelefonen som vi kaller Koronatelefonen. Vi bruker enorme ressurser på å holde befolkningen orientert og frisk, sier Eikenes.

Kommuneoverlege Yvonne Hagerup Minsaas er redd for at ikke alle følger rådene som gis:

– Vi vet at det koster mye å følge rådene som gis. Det koster mye i forhold til privatøkonomi, fritid og mulighet for opplevelser, og det krever tålmodighet. Det gjøres en stor innsats av mange nå. Likevel ser vi i smittesporingsarbeidet vårt at når noen ikke følger retningslinjene, så blir det huller som gir stor risiko for videre smittespredning.

– Vi vil derfor at alle innbyggerne skal vite hva som gjelder. Sammen kan vi tette hullene og redusere videre smittespredning, sier Minsaas.

– Nå skal vi bygge en tett demning sammen, sier Stange-ordfører Nils A. Røhne.