(Ringsaker Blad)

Innlandet fylke har utført trafikksikkerhetstiltak med etablering av forsterket belysning på et gangfelt på fylkesveg 1744, Stavsbergvegen i Ringsaker, opplyser trafikksikkerhetskoordinator Arne Skybak i en pressemelding.

Forsterket belysning på gangfelt bidrar til bedre trafikksikkerhet, ved at de gående på gangfeltet blir bedre synlig for kjørende. De kjørende blir generelt mer oppmerksom på gangfeltet fordi dette er mer opplyst enn vegen for øvrig i området.

Tiltaket er utført etter innspill fra FAU på Stavsberg skole, som ønsket tiltaket utført for å trygge skolevegen for sine elever.

Gangfeltet er sentralt for mange av skoleelevene som går og sykler fra Kårtorp til Stavsberg skole.

- Det er viktig at så mange elever som mulig går eller sykler til skolen. For at dette skal skje er det viktig at både elevene og deres foresatte opplever skolevegen trygg nok til dette, skriver Innlandet fylke i pressemeldingen.

Fylkespolitikerne har gjennom handlingsprogrammet for fylkesveger bedt om at det prioriteres å gjøre sikringstiltak på gangfelt.

Samferdselsavdelingen i Innlandet fylke har derfor til hensikt å trygge flere gangfelt på fylkesveger med tilsvarende tiltak, ved at det etableres forsterket belysning, eller andre sikringstiltak.

Gangfelt som er lite brukt eller har dårlig sikkerhetsnivå, kan også bli fjernet.