Dobloug fra Helgøya fikk stillingen som sentrumsleder i 2017. Det var opprinnelig en 60-prosentstilling, men denne ble etter hvert utvidet til å være en full stilling. Etter to år i jobben ble hun tilbudt to nye og denne perioden går nå mot slutten.

– Jeg kom til et nytt vegskille og det er naturlig for meg å se videre nå. Nå gleder jeg meg til andre utfordringer, sier 58-åringen som nå blir daglig leder for Brumunddal Frivilligsentral.

– Dette gleder jeg meg veldig til å begynne med. Jeg har jo jobbet med frivilligheten i mange år. Nå ser jeg fram til å bli kjent med arbeidsplassen og menneskene der, og etter hvert begynne å sette mitt preg på stillingen, sier hun.

Lagt hjertet sitt i jobben

Det å jobbe med mennesker og få alle til å dra i samme retning er noe av det Dobloug synes har vært givende med jobben som sentrumsleder, eller sentrumskoordinator som hun helst kaller den.

– Jeg kommer til å savne menneskene i byen og jobben som jeg virkelig har lagt hjertet mitt i, sier hun.

De fire årene jeg har hatt her har vært de mest spennende årene jeg har hatt i jobbsammenheng og jeg håper da jeg har fått utrettet noe, sier hun videre.

Tomme lokaler og mangel på liv i sentrum har etter hvert blitt et slitt refreng i omtalen om Hamar, men hylekoret har stilnet litt.

– Vi har fått 13 nye etableringer i Hamar sentrum det siste året og det er ikke lenger så mange tomme lokaler. Noen nyetableringer må gi seg også, men vi skal applaudere alle som ønsker å prøve. Så må også alle involverte aktører tenke på at brura må gjøre seg litt lekker for at flere friere skal dukke opp. Det er det å sparre med og motivere alle med aktørene i sentrumsbildet som har gjort jobben så artig og spennende for min del, sier Dobloug.

– Ting blir ikke som før

Å være bindeledd mellom Hamar kommune, gårdeiere og næringsdrivende i bybildet kan virke som en slitsom oppgave, all den tid de ulike aktørene kan ha litt ulike interesser og meninger. Dobloug kan imidlertid forteller om en sunn og konstruktiv dialog.

– Noen utfordringer har det så klart vært, men jeg synes det i all hovedsak har vært en helhetstenkning der det har vært «vi» og ikke «jeg.» Alle aktørene har virkelig prøvd og vært villige til å tilpasse seg endringen vi ser både i handlemønster og hvor folk treffes. Ting blir ikke som de var før og det er endring hele tiden. Antall kafeer i byen kan jo kanskje virke høyt, men vi må huske på at folk nesten ikke drar hjem til hverandre på kaffebesøk lenger. De møtes gjerne på kafé. De gode møteplassene er fortsatt viktig for folk, men nå er disse flyttet til sentrum, sier Dobloug.

Har kjørt båt på jobb

Fra nyttår får hun altså litt kortere reiseveg til jobben og da blir de trolig bil og ikke båt til jobb. Fra mai til oktober har hun nemlig kjørt egen båt fra Helgøya til Hamar. Til Brumunddal er det nok lettest å ta bilen.

– Det har vært mange helt utrolig fine morgener i båt og jeg har sett mange fantastiske soloppganger, avslutter hun.