Hamar-mann dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapet på Galina Sandeva

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

27-åringen som drepte Galina Sandeva ble i Borgarting lagmannsrett kjent utilregnelig. Han blir nå overført til helsevesenet, er rettens konklusjon.

DEL

(Østlendingen) Mannen ble i tingretten kjent tilregnelig og dømt til 18 års fengsel for drapet på den prostituerte bulgarske kvinnen i 2015. I forkant av ankebehandlingen i lagmannsretten oppsto derimot ny tvil om den tiltaltes psykiske helse.

Det ble foretatt en ny vurdering av tilregnelighet og juryen konkluderte med at Hamar-mannen hadde vært psykotisk da han begikk drapet i offerets egen bil på Bispekaia i Oslo. Han kan derfor ikke dømmes til straff for drapet.

Fredag avgjorde Borgarting lagmannsrett at 27-åringen dømmes til overføring på tvungent psykisk helsevern. Han blir dermed overført til helsevesenet.

– Samlet mener lagmannsretten at den handlingen tiltalte har begått, sammenholdt med hans sykdomsutvikling, hans atferd og psykiske funksjonsevne, klart tilsier at tiltalte skal dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern, skriver lagdommer Halvor Aas i dommen.

Når en person blir ansett for å være utilregnelig i gjerningsøyeblikket kan man enten bli overført til psykiatrisk behandling, dersom det fremdeles er behov for det, eller bli løslatt. Ved utilregnelighet kan man ikke straffes for kriminalitet begått i psykose.

De sakkyndige har uttalt seg om 27-åringens prognoser under ankesaken. De mente at han trenger et tvungent psykiatrisk apparat rundt seg. Han går fortsatt på antipsykotiske medisiner.

Opphør av tvungent psykisk helsevern bestemmes av domstolene, og påtalemyndigheten må bringe saken inn for domstolen hvert tredje år om de da mener reaksjonen skal opprettholdes.

Fakta om drapet på Galina Sandeva

* Bulgarske Galina Sandeva (28) ble funnet drept i bilen sin på Bispekaia i Bjørvika i Oslo 17. desember 2015. Sandeva tilhørte prostitusjonsmiljøet i hovedstaden.

* Sandeva ble knivstukket minst 30 ganger i overkroppen og i halsen. Hun døde etter kort tid av forblødning.

* 4. januar 2016 ble en da 24 år gammel mann fra Hamar pågrepet og siktet for forsettlig drap.

* Den tiltalte ble i Oslo tingrett 25. april i fjor dømt til 18 års fengsel for drapet. Han ble også dømt til å betale 200.000 kroner til Sandevas familie. Dommen var ett år kortere enn aktors påstand.

* Den tiltalte har erkjent knivstikkingen, men nektet straffskyld. Han anket dommen på stedet.

* Ankesaken skulle ha startet i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor, men ble utsatt til mai i år.

* 8. juni ble det klart at lagmannsretten finner den dømte mannen utilregnelig. Han kan dermed ikke straffes for drapet.

Artikkeltags