Det lokale eltilsyn (DLE) i Eidsiva Nett har så langt 145 registrerte saker i 2019 (80 saker i 2018) om ulovlig elektrisk arbeid.

– Toppen av isberget, sier leder av NHO Innlandet, Jon Kristiansen.

NHO Innlandet, Nelfo Innlandet, Eidsiva Nett og Elsikkerhet Norge fronter nå et budskap om å bruke faglært arbeidskraft for å unngå skader og økonomiske tap for forbrukere.

– Mye svartarbeid

Hos el-bedriften Brødrene Melby har lærlingen Åslaug Bjertnes gjort seg noen erfaringer etter å ha vært ute på mange oppdrag:

– Når vi har kommet hjem til folk så har vi ofte oppdaget at det har vært utført svartarbeid eller at kunden har gjort jobben selv. Jobbene er åpenbart utført uten at man har noe begrep om hva som er sikkert og ikke, sier Bjertnes.

Eier av Brødrene Melby, Einar Frislie, er glad ikke noen av hans medarbeidere er blitt skadet ute på oppdrag.

– Jeg tror heller ikke at folk fatter hva slags risiko de utsetter seg selv for ved å bruke svart arbeidskraft eller å utføre arbeidet selv. Hvis du har pusset opp et bad og ikke kan framlegge dokumentasjon på at dette er gjort skikkelig, så kan i beste fall en takstmann sette verdien på badet til null.

– Og oppstår det skader på bygg eller personskade så er det første som sjekkes om arbeidet som er utført er dokumentert.

– Hva er lov å gjøre selv?

– Man kan montere lamper og bytte støpsler, men ingenting som har med fast installasjon kan man utføre uten å bruke fagfolk, sier Melby.

Arbeidskriminalitet

Kristiansen fra NHO er også opptatt av at samfunnet går glipp av mange skattekroner ved ulovlig utført arbeid:

– To av tre bedrifter innen elektro og bygg og anlegg i Innlandet melder at de opplever en useriøs konkurranse. Det er anslått at samfunnet går glipp av 30 milliarder kroner i året i tapte skatteinntekter. Dette er intet mindre enn et ran av fellesskapet; penger som skulle ha gått til eldreomsorg, skole, veier og andre nyttige formål, sier Kristiansen.

NHO Innlandet jobber nå for at arbeidskriminalitetssenteret i Oslo, som samler mange etater, skal ha et eget team mot Innlandet.

– Det er en utfordring å konkurrere mot svart arbeidskraft. Vi har regler å forholde oss til og det er en grunn til at det tar fire og et halvt år å utdanne en elektriker, i tillegg til at Åslaug og hennes kolleger skal gjennomgå kurs, faglige oppdateringer og annen etterutdanning, sier Frislie.

– Når du får tilbud om å få utført en el-jobb av en som også er snekker, flislegger og rørlegger, så bør det ringe en bjelle.

– Billig, men farlig.