Gå til sidens hovedinnhold

Har sprengt over 100.000 kubikk siden oktober – 650.000 igjen

Artikkelen er over 3 år gammel

Etter at den første salven ble fyrt av ved Uthuskrysset i oktober i fjor har totalentreprenørene Hæhre og Veidekke sprengt ut over 100.000 kubikk masse langs E6 mellom Kolomoen og Moelv. Totalt er det gjennomført nesten 150 sprengninger.

(Østlendingen)

Det skriver Nye Veier i en pressemelding.

Massene blir brukt til bygging av 43 kilometer ny firefelts E6. I løpet av anleggsperioden skal det sprenges ut 750.000 kubikk masse inkludert 250.000 kubikk fra tunnelen ved Moelv.

– Innen påske har vi sprengt ut cirka 20 prosent av det totale volumet. Sprengningsarbeidene går som planlagt og vi opplever kun begrensede utfordringer med framkommeligheten på eksisterende E6, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier.

Sprengningsarbeidene kommer til å pågå fram til høsten 2020. Mesteparten blir sprengt ut i 2018.

Mest ved Økelsrud og Bergshøgda

I området fra Kolomoen til Uthus blir det sprengningsarbeider fram til høsten 2018.

– Lenger nord finner vi de største volumene ved Økelsrud og på Bergshøgda. Også her blir hovedtyngden av sprengningsarbeidene gjennomført innen høsten 2018. I tillegg skal det bygges tunnel i Moelv. Det er per i dag ikke avklart når vi starter med tunnelarbeidene, sier Moshagen.

Kan følge med på nett

Nøyaktig informasjon om når og hvor det skal sprenges er tilgjengelig på nettstedet nabovarsling.no. På nettstedet er det også mulig å registrere seg for å motta gratis SMS-varsel i forkant av sprengningene. Trafikken på eksisterende E6 blir stanset i inntil 20 minutter når det foregår sprengning.

– Vi oppfordrer alle om å registrere seg på nabovarsling.no for informasjon om når og hvor det skal sprenges. De som melder seg på varslingen får SMS-varsel cirka 30 minutter før hver sprengning, sier Moshagen.

Fordel med lang strekning

– Både Hæhre og Veidekke bruker massene direkte i anlegget. Redusert masseflytting og mindre mellomlagring er fordeler Nye Veier oppnår ved å bygge lange sammenhengende strekninger, sier Moshagen.

På strekningen fra Kolomoen til Arnkvern dekker massene fra anlegget og massene fra deponiet på Kolostuen massebehovet for ny E6. På strekningen fra Arnkvern og videre nordover mot Moelv må det tilføres ekstra masser.

Kommentarer til denne saken